Lịch hướng dẫn ôn thi và lịch thi công chức của HĐTT công chức Viện KSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh