Bổ nhiệm Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Thuận

Vừa qua, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đã trao Quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về việc bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng và Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Thuận.

Tại buổi lễ, đại diện Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao đã công bố các quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về việc bổ nhiệm đồng chí Dương Xuân Sơn, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Thuận giữ chức vụ Viện trưởng VKSND tỉnh; bổ nhiệm đồng chí Phùng Bá Thắng, Viện trưởng VKSND huyện Hàm Thuận Nam giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Thuận. Các quyết định có hiệu kể từ ngày 01/2/2019.
Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu giao nhiệm vụ
Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến chúc mừng và biểu dương những đóng góp của các đồng chí Dương Xuân Sơn, Phùng Bá Thắng trong thời gian qua. Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao tin tưởng trên cương vị công tác mới, các đồng chí sẽ phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh của người đứng đầu, cùng tập thể Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh Bình Thuận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng của Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao và Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận.
Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao và đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí được bổ nhiệm.