Chị bộ Viện 2 tổ chức về nguồn và lễ kết nạp Đảng viên mới

 Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua ngày 19/01/2011 và Quy định số 45-QĐ/TW thi hành Điều lệ Đảng quy định chi tiết một số điều, khoản trong Điều lệ Đảng.
Chiều ngày 13/4/2022, được sự đồng ý của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chi bộ Viện 2 tổ chức về nguồn tại Khu di tích lịch sử cấp quốc gia Ngã Ba Giồng (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hốc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh) là một địa danh lịch sử đặc biệt, là nơi ghi nhớ tinh thần quật cường chiến đấu dũng cảm của các chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc Khởi nghĩa Nam kỳ do Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo và Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Phan Thị Minh vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chi bộ Viện 2 Dâng hương tại khu di tích lịch sử Ngã Ba Giồng
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Đảng phải có một số lượng đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức đảng. Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài phải do nhiều thế hệ chiến sĩ cộng sản tham gia gánh vác. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển đảng". Trên tinh thần đó, căn cứ Quyết định kết nạp đảng viên số  04-QĐ/ĐU ngày 18/3/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao, Chi bộ Viện 2 đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho đồng chí Phan Thị Minh.
Tới dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Gia Viễn, Ủy viên Ban thường vụ - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ Viện 2 tham dự.
Thực hiện nghi thức buổi lễ, đồng chí Cao Minh Trí - Bí thư chi bộ đã công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc kết nạp quần chúng Phan Thị Minh vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Cao Minh Trí đã xác định rõ các nhiệm vụ và quyền hạn của người đảng viên theo quy định Điều lệ Đảng và tiếp tục giúp đỡ đảng viên mới trong thời gian thử thách 12 tháng. Đồng thời, thay mặt toàn thể đảng viên trong Chi bộ, chúc mừng đảng viên mới và bày tỏ mong muốn đồng chí Phan Thị Minh sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, tu dưỡng; hăng hái, nhiệt tình trong công tác; phát huy năng lực nhiều hơn nữa để góp phần cùng Chi bộ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Đồng chí Cao Minh Trí - Bí thư chi bộ Viện 2 công bố Quyết định kết nạp đảng viên
Đồng chí Phan Thị Minh đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ người đảng viên, tiếp tục phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hơn nữa để trở thành Đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đồng chí Cao Minh Trí – Bí thư chi bộ Viện 2 tặng hoa và trao Quyết định kết nạp đảng viên cho đồng chí Phan Thị Minh
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Gia Viễn, Ủy viên thường vụ - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đại diện Ban Thường vụ đánh giá cao sự nghiêm túc trong công tác chuẩn bị tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới của cấp ủy Chi bộ Viện 2. Thay mặt Đảng ủy đồng chí Nguyễn Gia Viễn chúc mừng đồng chí Phan Thị Minh, đồng thời đề nghị Chi bộ Viện 2 tiếp tục quan tâm quản lý, giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện thử thách cả về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác, ý thức tổ chức kỷ luật để đảng viên mới thực sự là hạt giống đỏ, những đảng viên gương mẫu, tiêu biểu trên từng lĩnh vực công tác, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.
Đồng Chí Nguyễn Gia Viễn - Ủy viên thường vụ Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Viện cấp cao 3 phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ
Buổi dâng hương và Lễ kết nạp Đảng viên Phan Thị Minh đã thành công tốt đẹp trong niềm hân hoan của tập thể Chi bộ Viện 2 và vinh dự của đảng viên Phan Thị Minh.
Một số hình ảnh về nguồn và Lễ kết nạp Đảng viên mới:
Chi bộ Viện 2