Chi bộ Viện 3 tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới nhân dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam đã được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua ngày 19/01/2011; Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 và Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban chấp hành trung ương khóa XII và một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng
Thực hiện chủ trương của Thường vụ Đảng uỷ Viện KSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh về việc tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020), Chi bộ Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính tổ chức Lễ kết nạp đảng viên đối với quần chúng Chử Thị Định – Kiểm sát viên sơ cấp hiện đang công tác tại Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính với thành phần tham dự gồm toàn thể các đ/c trong Chi ủy, các đ/c đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Viện 3 và các quần chúng là công chức hiện đang công tác tại Viện 3.
Đại diện lãnh đạo cấp ủy, BCH các đoàn thể và lãnh đạo đơn vị tham dự buổi Lễ kết nạp đảng viên của Chi bộ Viện 3 có đ/c Nguyễn Đình Trung – Ủy viên BCH Đảng bộ Viện KSND tối cao, Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh; đ/c Nguyễn Văn Tùng – Chủ tịch Công đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh; đ/c Lâm Quang Trường – Trưởng Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ, Phó Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh; đ/c Võ Chí Thiện –Viện trưởng Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính và đ/c Lê Đông – Bí thư Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện KSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh.
Nghi thức chào cờ khai mạc Lễ kết nạp đảng viên
Trước khi tiến hành nghi thức kết nạp đảng viên mới, toàn thể các đ/c đảng viên và quần chúng buổi lễ đã xem phim tư liệu "Dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng" và các tiết mục văn nghệ để ôn lại truyền thống của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Văn nghệ chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Đại diện Chi ủy Viện 3, đ/c Nguyễn Minh Sơn – Phó Bí thư Chi bộ Viện 3  - đã công bố Quyết định số: 230-QĐ/ĐU ngày 10/01/2020 của Đảng ủy Viện KSND tối cao về chuẩn y kết nạp đảng viên và đ/c Nguyễn Đình Trung – Ủy viên BCH Đảng bộ Viện KSND tối cao, Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đ/c Chử Thị Định
Với tất cả niềm tự hào và vinh dự được đứng vào hàng ngũ đảng viên vào đúng ngày kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vinh quang, đ/c Chử Thị Định đã tuyên thệ trước Đảng kỳ, Quốc kỳ, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự chứng kiến của toàn thể các đ/c Lãnh đạo, các đ/c đảng viên và quần chúng tham dự buổi lễ về nhiệm vụ đảng viên được quy định tại Điều 2 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Đ/c Chử Thị Định cũng đã phát biểu cảm tưởng được vinh dự trở thành đảng viên mới trong dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng, cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của các đ/c Lãnh đạo, của tập thể cấp ủy và toàn thể công chức trong đơn vị để bản thân có thể phấn đấu trở thành đảng viên.
Sau khi đảng viên mới tuyên thệ, đ/c Nguyễn Minh Sơn đã đại diện Chi ủy Viện 3 nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn đảng viên theo quy định tại Điều 2 và Điều 3 của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, đ/c Phó Bí thư còn phân công cụ thể hơn các nhiệm vụ của đ/c mới Chử Thị Định trong sinh hoạt, công tác tại Chi bộ Viện 3 trong thời gian dự bị là 01 năm và và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị.
Thay mặt Thường vụ Đảng ủy Viện cấp cao 3, đ/c Nguyễn Văn Tùng – Phó Bí thư Đảng ủy đã phát biểu ý kiến khẳng định sự quan tâm của Đảng ủy đối với công tác xây dựng đội ngũ đảng viên của đơn vị cũng như của toàn ngành Kiểm sát trong tình hình mới. Đ/c Phó Bí thư cũng đã phổ biến tóm tắt nội dung bài phát biểu quan trọng của đ/c Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng để toàn thể Chi bộ Viện 3 hiểu rõ hơn về các thành tựu của Đảng trong thời gian qua và vững tin hơn vào sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong tình hình mới.
Kết thúc buổi lễ, đ/c Nguyễn Minh Sơn – Phó Bí thư Chi bộ Viện 3 - đại diện Chi ủy Viện 3 phát biểu tiếp thu chỉ đạo, khẳng định lễ kết nạp đảng viên vào đúng dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam hôm nay chính là nội dung báo cáo cụ thể nhất về kết quả công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ Viện cấp cao 3 nói chung và Chi bộ Viện 3 nói riêng. Việc kết nạp thêm đảng viên mới Chử Thị Định cũng tạo động lực quan trọng cho công tác phát triển đảng viên mới đối với các quần chúng đang công tác tại đơn vị và góp phần quan trọng cho việc tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Viện 3 trong quý 1 năm 2020, tiến tới Đại hội Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2020. 
Các đ/c Lãnh đạo cùng toàn thể Chi bộ chụp ảnh lưu niệm cùng Đảng viên mới Chử Thị Định
Đậu Thanh Bình – Viện 3