Đảng bộ Viện cấp cao 3 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2020

Sáng ngày 22-01-2021, Đảng ủy - Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh (Viện cấp cao 3) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng năm 2020. Tới dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Trung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ - Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện cấp cao 3; Ban thường vụ Đảng ủy; Ban chấp hành Đảng bộ; Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; Chi ủy các chi bộ trực thuộc; đại diện đoàn thể; đại diện Ban thanh tra nhân dân trực thuộc Viện cấp cao 3. Đồng chí Nguyễn Văn Tùng – Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tùng - Bí thư Đảng ủy, thay mặt  Ban Thường vụ Đảng ủy quán triệt tầm quan trọng của hội nghị tổng kết lần này, với mong muốn các đại biểu tham dự hội nghị nêu cao trách nhiệm, tập trung thảo luận, đánh giá nghiêm túc những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, vướng mắc, khó khăn, rút ra bài học kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong năm 2021.
Thay mặt UBKT Đảng ủy đồng chí Nguyễn Gia Viễn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy trình bày báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, đồng thời điều hành tham luận tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Gia Viễn – Chủ nhiệm UBKT báo cáo tổng kết
Thay mặt Đảng ủy VKSND tối cao Đồng chí Nguyễn Đình Trung biểu dương những kết quả mà cấp ủy và UBKT đã đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2020, đồng thời nhấn mạnh, công tác kiểm tra, giám sát trong năm 2020 đã có những bước tiến mới, có kết quả rõ rệt, góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nâng cao uy tín của các cấp ủy đảng và Đảng ủy Viện cấp cao 3. Thống nhất với chương trình kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy năm 2021 Đồng chí nhắc nhở UBKT lưu ý 06 vấn đề tồn tại và 07 vấn đề cần tập trung thực hiện có hiệu quả thực chất trong chương trình công tác năm 2021, trong đó đặc biệt lưu ý tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp ủy và UBKT cần phải tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 
Đồng chí Nguyễn Đình Trung – Ủy viên BCH Đảng bộ VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo
Thay mặt Ban Thường vụ, đồng chí Nguyễn Văn Tùng - Bí thư Đảng ủy Viện cấp cao 3 tiếp thu ý kiến
 Kết luận chỉ đạo: Trong năm 2021, UBKT hoạt động theo hướng đề cao trách nhiệm của Chủ nhiệm UBKT, các thành viên UBKT; Đoàn kiểm tra, giám sát. Hoạt động kiểm tra, giám sát cần có nhiều đổi mới, từ chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm; tăng cường công tác giám sát; lựa chọn vấn đề trọng tâm để kiểm tra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên. Trong kiểm tra, giám sát, kiên quyết, khách quan, chính xác, không suy diễn; đề cao đối thoại với đối tượng bị kiểm tra; xem xét kỷ luật công tâm, khách quan, toàn diện, chính xác, thấu tình, đạt lý. Đồng chí đề nghị Ủy ban kiểm tra nghiên cứu đầy đủ, sâu sắc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ - Viện kiểm sát nhân dân tối cao; để cụ thể hóa trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong năm 2021 trong toàn đơn vị.
 Trần Thị Huệ - UBKT
(Hoàng Ân - Hình ảnh)