Đảng bộ Viện KSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019

(VC3) - Ngày 31/1/2019, đồng chí Nguyễn Đình Trung – Đảng ủy viên Đảng ủy Viện KSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh (Viện cấp cao 3) dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Đảng bộ Viện KSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh.
Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện cấp cao 3, các đồng chí Phó Viện trưởng Viện cấp cao 3: Nguyễn Thế Thành, Lâm Quang Trường, Nguyễn Đức Thái; các đồng chí Chi ủy viên các chi bộ trực thuộc, lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ và Văn phòng; các đồng chí đại diện Ban chấp hành Công đoàn và Đoàn Thanh niên cùng các đồng chí đảng viên xuất sắc của Đảng bộ VKSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh.
Toàn cảnh Hội nghị
         Theo báo cáo kết quả công tác Năm 2018 với phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Chất lượng, hiệu quả” Đảng uỷ và các chi bộ đã tập trung lãnh đạo đơn vị và các Viện nghiệp vụ, Văn phòng Viện cấp cao 3 đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý chỉ đạo điều hành, tập trung toàn lực vào các nhiệm vụ trọng tâm, những nội dung đột phá đã xác định trong kế hoạch công tác năm 2018; đặc biệt là tập trung triển khai thực hiện quyết liệt các Nghị quyết quan trọng của Quốc Hội liên quan tới nhiệm vụ của ngành kiểm sát cũng như Nghị quyết của Ban cán sự Đảng và Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp.
Mặc dù có nhiều khó khăn thách thức, song Đảng ủy đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc quan tâm giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống đối với cán bộ đảng viên, công chức và người lao động và có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đi đôi với việc khắc phục, sửa chữa những mặt còn hạn chế, yếu kém nên chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát của đơn vị đã nâng lên rõ rệt. Các chỉ tiêu công tác đều đạt kết quả, một số chỉ tiêu đạt cao so với chỉ tiêu đã đề ra, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và chương trình công tác đề ra trong năm 2018.
Đồng chí Nguyễn Đình Trung trao Giấy khen cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc năm 2018
Trong năm 2018, Đảng uỷ Viện cấp cao 3 đã tổ chức học tập, quán triệt theo đúng yêu cầu của Đảng uỷ VKSND tối cao, việc quán triệt có nhiều đổi mới về cách thức nhằm nâng cao chất lượng việc học tập, triển khai đến cán bộ, đảng viên. Tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4,5,6 và 7 Khóa XII trong toàn Đảng bộ. Đảng uỷ và các chi bộ kịp thời nắm bắt và làm tốt công tác chính trị tư tưởng, định hướng tư tưởng; duy trì nề nếp sinh hoạt trong cấp ủy đảng. Cán bộ, đảng viên trong đảng bộ đều nỗ lực tích cực xây dựng đảng bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh.
        Về phương hướng nhiệm vụ năm 2019, Đảng ủy Viện cấp  cao 3 tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, dự báo Ban chấp hành Trung ương tiếp tục triển khai, nhiều chỉ thị, nghị quyết mới, đồng thời Quốc hội Khóa XIII cũng sẽ tiến hành thông qua và triển khai nhiều đạo luật mới, do vậy Đảng ủy cần phải căn cứ vào tình hình trên, căn cứ vào chương trình công tác Đảng năm 2019 của Đảng ủy Viện kiểm sát tối cao, Chương trình công tác Đảng toàn khóa của Đảng bộ Viện cấp cao 3 để tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, năng động, trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và chuyên môn.
       Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Trung Đảng ủy viên Đảng ủy Viện KSND tối cao, Viện trưởng Viện cấp cao 3 ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ Viện cấp cao 3 đã đạt được trong năm 2018, đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 mà đơn vị cần thực hiện như: tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, các Nghị quyết của Quốc hội về tư pháp, các Nghị quyết, Quyết định của Ban cán sự Đảng VKSND tối cao, Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, công tác kháng nghị, chống oan sai, chú trọng giải quyết các vụ án lớn về tham nhũng, chức vụ. Lãnh đạo các Viện nghiệp vụ bám sát và thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác theo Nghị quyết của Quốc hội, chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành. Chú ý những nội dung đột phá, các chỉ tiêu về kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm, kiến nghị, thông báo rút kinh nghiệm, chỉ tiêu nghiên cứu lập hồ sơ kiểm sát, xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm. Tiếp tục thực hiện nội dung đột phá về giải quyết đơn, án giám đốc thẩm, tái thẩm theo tinh thần Chỉ thị 04 của Viện trưởng VKSND tối cao, đồng thời thực hiện tốt các Chỉ thị 08,09,10 ngày 06/4/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao được cụ thể hóa bằng các Kế hoạch của Viện trưởng Viện cao 3.
Đồng chí Nguyễn Đình Trung Đảng ủy viên Đảng ủy Viện KSND tối cao, Viện trưởng Viện cấp cao 3 phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Đình Trung đặc biệt nhấn mạnh đến công tác tổ chức cán bộ, kiện toàn bộ máy và lực lượng cán bộ để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của VKSND cấp cao theo Luật Tổ chức VKSND năm 2014, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương 6 Khóa XII.  Thực hiện việc bổ nhiệm, đề nghị bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo quản lý, tư pháp, tuyển dụng công chức đúng quy trình và có chất lượng; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ có chức danh tư pháp. Tăng cường công tác tổng kết thực tiễn, đào tạo, tự đào tạo, quan tâm xây dựng các Chuyên đề nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng, kinh nghiệm công tác kiểm sát cho cán bộ, kiểm sát viên để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo yêu cầu cải cách tư pháp. Tăng cường kỷ luật nghiệp vụ, kỷ luật nội vụ, nâng cao chất lượng công tác của của các đơn vị, trong đó chú trọng đến các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo nghị quyết của Quốc hội. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể của cơ quan, phát huy tinh thần trách nhiệm của mọi tổ chức đảng, đảng viên, đẩy mạnh các phong trào thi đua, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị.
Cùng ngày, Đảng bộ Viện KSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh (Viện cấp cao 3) đã tổ chức Lễ công bố và trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên Trần Ngọc Đảm, Nguyễn Minh Sơn.
Đồng chí Nguyễn Đình Trung Đảng ủy viên Đảng ủy Viện KSND tối cao, Viện trưởng Viện cấp cao 3 trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đồng chí 
Thay mặt các đồng chí được trao tặng Huy hiệu, đồng chí Trần Ngọc Đảm đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban chấp hành và toàn thể đảng viên trong Đảng ủy VKSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh đã đã giúp đỡ để các đồng chí hoàn thành nhiệm vụ và có vinh dự như ngày hôm nay. Đồng chí Trần Ngọc Đảm bày tỏ quyết tâm và xin hứa sẽ tiếp tục ra sức tu dưỡng, phấn đấu vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự phát triển của đơn vị và là tấm gương cho các lớp thế hệ Đảng viên trẻ học tập và noi theo.
Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn – Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện cấp cao 3 phát biểu tại buổi Lễ
Thay mặt cho Đảng ủy Viện KSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn – Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện cấp cao 3 đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các đồng chí vinh dự được đón nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn cũng mong rằng với trí tuệ và kinh nghiệm dày dạn của mình, các đồng chí tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của người đảng viên, người cán bộ cách mạng, cống hiến và đóng góp nhiều hơn nữa cho lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của đảng, luôn là tấm gương sáng cho lớp trẻ noi theo, cùng Đảng bộ và đơn vị thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó./.
 Hoàng Ân - Đức Tín