Đảng bộ VKSND tối cao tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày 27/3/2021, Đảng bộ VKSND tối cao tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao dự và chỉ đạo việc tham gia Hội nghị tại điểm cầu VKSND tối cao.
Hội nghị được kết nối trực tiếp từ điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội, số 01 đường Độc Lập, quận Ba Đình, Hà Nội. Đại biểu ngành Kiểm sát nhân dân tham dự tại điểm cầu chính có đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao và các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Đồng chí Tạ Quang Khải; đồng chí Nguyễn Duy Giảng; đồng chí Nguyễn Quang Dũng. Tham dự Hội nghị tại các điểm cầu thuộc Đảng bộ VKSND tối cao có đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao và toàn thể đảng viên các Đảng bộ, Chi bộ thuộc Đảng bộ VKSND tối cao.
5
Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy,
Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao phát biểu quán triệt tại điểm cầu VKSND tối cao
Phát biểu và quán triệt Hội nghị tới các điểm cầu thuộc Đảng bộ VKSND tối cao, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao nhấn mạnh: Toàn Đảng bộ cần nhận thức sâu sắc việc học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, mà trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành.
7
Toàn cảnh điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội
Đồng chí Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao đề nghị Đảng viên trong toàn Đảng bộ trong quá trình tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết cần bám sát mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ trong Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn của Trung ương và chỉ đạo của Ban Cán sự đảng, lãnh đạo, Đảng ủy VKSND tối cao; trong đó, tập trung nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII. Đổi mới phương thức quản lý, đánh giá chất lượng việc học tập, đánh giá thực chất mức độ nhận thức đối với những nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết và năng lực vận dụng Nghị quyết của cán bộ, đảng viên vào địa phương, cơ quan, đơn vị công tác.
Sau Hội nghị, các cấp ủy đảng, cơ quan đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; cần thường xuyên, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn và phù hợp với từng đối tượng; bảo đảm 100% cán bộ, đảng viên đươc phổ biến, tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội.
9
Đại biểu tham dự tại điểm cầu VKSND tối cao
Theo kế hoạch, Hội nghị sẽ được tổ chức trong 02 ngày 27, 28/3/2021. Đại biểu tại các điểm cầu trong cả nước được nghe, quán triệt 05 chuyên đề; nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, gồm:
- Chuyên đề 1: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;
- Chuyên đề 2: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025;
- Chuyên đề 3: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;
- Chuyên đề 4: Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam;
- Chuyên đề 5: Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.
TG