Đoàn kết, đổi mới là sức mạnh để hoàn thành nhiệm vụ trong năm công tác 2021

Ngày 26/01/2021, Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Viện 2) đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Qua đây, nhìn nhận lại năm công tác 2020, từ đó rút ra được nhiều bài học ý nghĩa nhằm hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ trong năm công tác 2021 và những năm tiếp theo.
Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đ/c Nguyễn Đình Trung - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, VKSND tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh; đ/c Nguyễn Thế Thành – Phó Viện trưởng phụ trách Viện 2; đ/c Nguyễn Văn Đảm – Phó Chánh Văn phòng VKSND cấp cao cùng toàn thể Lãnh đạo, cán bộ, công chức Viện 2 tham gia.
Trong năm 2020, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Viện cấp cao 3, sự đồng thuận của lãnh đạo Viện 2 và Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, tập thể Viện 2 đã đoàn kết, quyết tâm và nỗ lực hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nghiệp vụ Ngành đề ra. Chương trình công tác kiểm sát năm 2021 của Viện 2 đã đề ra các nội dung như: Triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các nhiệm vụ công tác trọng tâm, đột phá theo Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 31/12/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao và Kế hoạch công tác số 04/KH-VC3 ngày 10/01/2021 của Viện cấp cao 3; Đề ra các giải pháp cụ thể, đồng bộ nhằm thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu nghiệp vụ; Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu Viện 2 trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; khắc phục hạn chế, tồn tại trong năm 2020, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021; Tăng cường trách nhiệm của Kiểm sát viên trong lĩnh vực kiểm sát hoạt động tư pháp nhằm góp phần xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân ngày càng vững mạnh và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay; Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả” trong công tác và thực hiện nhiệm vụ được giao. Năm 2021, Viện 2 vẫn xác định công tác kiểm sát việc giải quyết án, giải quyết đơn giám đốc thẩm, tái thẩm là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, bảo đảm đạt và vượt chỉ tiêu giải quyết theo Nghị quyết của Quốc Hội và của Ngành giao.
Sau khi nghe Báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2020, Chương trình công tác năm 2021 cũng như tham luận của lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ và Kiểm sát viên trong toàn đơn vị, đồng chí Nguyễn Thế Thành – Phó Viện trưởng Viện cấp cao 3 phụ trách Viện 2 đánh giá cao những kết quả công tác năm 2020 Viện 2 đã đạt được; đề nghị sau Hội nghị, các Phòng nghiệp vụ triển khai thực hiện ngay các nội dung công tác đã đề ra, đặc biệt chú trọng đến các giải pháp phối hợp trong công tác kiểm sát Bản án, quyết định để nâng cao số lượng và chất lượng kháng nghị phúc thẩm trên một cấp, tích cực phối hợp với với Văn phòng và Viện 4 nhằm tăng cường giải quyết Đơn đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Trung – Viện trưởng Viện cấp cao 3 biểu dương những kết quả công tác Viện 2 đã đạt được trong năm qua, đặc biệt là về công tác giải quyết đơn giám đốc thẩm, tái thẩm, số lượng kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đã tham mưu ban hành, tỷ lệ chấp nhận kháng nghị giám đốc thẩm và công tác phối hợp giải quyết đơn giám đốc thẩm lĩnh vực án Dân sự. Viện trưởng đánh giá, lĩnh vực án dân sự, hôn nhân và gia đình là một trong lĩnh vực khó, phức tạp, các tranh chấp mới phát sinh đòi hỏi sự tự tìm tòi, nghiên cứu, cập nhật liên tục những văn bản quy phạm pháp luật. Vì vậy, trong năm công tác 2021, đồng chí Viện trưởng Viện cấp cao 3 yêu cầu Viện 2 tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tăng cường công tác đào tạo, tự đào tạo để nâng cao kiến thức và tích luỹ kỹ năng, kinh nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ công tác đã đề ra.
Để thực hiện hiệu quả những giải pháp đã đề ra, Viện trưởng đề nghị từng cá nhân trong đơn vị cần có kế hoạch cụ thể, bảo đảm về chất lượng, số lượng cũng như tiến độ công việc được giao. Đối với công tác tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm, cần xác định mục đích là nhằm nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm cho Kiểm sát viên tham gia phiên tòa và cả những Kiểm sát viên, công chức tham dự phiên toà rút kinh nghiệm. Vì vậy, ngay từ khi lập kế hoạch, Kiểm sát viên cao cấp cần lựa chọn những vụ án phù hợp, có tính chất phức tạp liên quan đến các loại tranh chấp phổ biến cũng như những tranh chấp mới phát sinh và ngay sau khi kết thúc phiên tòa, đơn vị cần tiến hành tổ chức họp rút kinh nghiệm do Lãnh đạo đơn vị chủ trì gồm các Kiểm sát viên và cán bộ chuyên viên, để những đồng chí dự phiên tòa tham gia ý kiến đóng góp những ưu điểm, hạn chế của Kiểm sát viên khi thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử. Bên cạnh đó, để có thể thực hiện  tốt Nghị quyết số 96/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, Viện  trưởng yêu cầu từng đồng chí trong đơn vị Viện 2 phải nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa, đổi mới trong phương thức làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin, cùng với sự nhiệt huyết, đam mê trong công việc sẽ là một trong những nguồn sức mạnh to lớn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
                                           Tin bài: Nguyễn Nam Hưng - Viện 2
Tin ảnh: Nguyễn Hoàng Ân