Hội nghị cán bộ, công chức Viện KSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh năm 2019

(VC3) - Ngày 25/01/2019, Viện KSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh (Viện cấp cao 3) tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019. Đồng chí Nguyễn Đình Trung – Đảng ủy viên VKSND tối cao, Viện trưởng Viện cấp cao 3 và đồng chí Nguyễn Văn Tùng - Phó Viện trưởng, Chủ tịch công đoàn Viện cấp cao 3 đồng chủ trì hội nghị.
Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Viện trưởng Viện cấp cao 3: Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Đức Thái; Lãnh đạo các Viện nghiệp vụ, Văn phòng và toàn bộ  Công đoàn viên Công đoàn Viện cấp cao 3.
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Tại hội nghị, đồng chí Cao Minh Trí, Phó Chủ tịch Công đoàn Viện cấp cao 3 trình bày Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2018, phương hướng nhiệm vụ công đoàn năm 2019. Theo báo cáo năm 2018, Ban Chấp hành công đoàn Viện cấp cao 3 đã duy trì và làm tốt công tác tư tưởng, quán triệt đến các đoàn viên công đoàn tiếp tục nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, phát động phong trào thi đua theo Chỉ thị số 02/CT-VKSTC ngày 27/12/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác thi đua, khen thưởng của ngành Kiểm sát năm 2018. Công đoàn phối hợp với lãnh đạo đơn vị và Đảng ủy thông qua chương trình, kế hoạch công tác năm 2018 gắn với những chỉ tiêu công tác cụ thể, ký kết giao ước thi đua, kịp thời nêu gương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc nhằm tạo động lực thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác.
Trong công tác thi đua, Ban chấp hành công đoàn luôn vận động đoàn viên công đoàn hưởng ứng các phong trào thi đua của Ngành, đơn vị và Liên đoàn Lao động Quận 1 phát động như tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, Tháng công nhân, Ngày Gia đình Việt Nam…, sau các đợt thi đua đã kịp thời khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Tổng kết hoạt động công đoàn năm 2018, Công đoàn cơ sở Viện cấp cao 3 được Liên đoàn lao động Quận 1 xếp loại Công đoàn cơ sở vững mạnh. Liên đoàn lao động Quận 1 đã tặng giấy khen cho tập thể Công đoàn Viện cấp cao 3 và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn. Tại đơn vị, Ban chấp hành công đoàn xét tặng giấy khen cho tập thể và các cá nhân điển hình xuất sắc.
Đoàn chủ tịch chủ trì Hội nghị 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đồng chí Nguyễn Đình Trung – Đảng ủy viên VKSND tối cao, Viện trưởng Viện cấp cao 3 và đồng chí Nguyễn Văn Tùng - Phó Viện trưởng, Chủ tịch công đoàn Viện cấp cao 3 ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và tinh thần trách nhiệm của các tập thể, cán bộ, công chức năm 2018 góp phần cùng đơn vị đạt nhiều kết quả tích cực và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Đại diện các tổ Công đoàn ký giao ước thi đua năm 2019 
Chỉ đạo về nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, lãnh đạo Viện cấp cao 3 đề nghị tập thể cán bộ, công chức trong đơn vị cần quán triệt, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị công tác năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Chương trình công tác năm của Viện cấp cao 3. Tập trung đổi mới các mặt công tác gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực thi nhiệm vụ; tiếp tục đồi mới công tác tổ chức cán bộ, tăng cường công tác luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác để đào tạo cán bộ. Tập trung kiện toàn tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn, chuyên sâu và tăng cường phối hợp. 
Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức Viện cấp cao 3 năm 2019.
Hoàng Ân - Đức Tín