Lễ ký quy chế phối hợp giữa Đảng uỷ và Lãnh đạo Viện KSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh

(VC3) - Ngày 04/4/2019, Viện KSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh (Viện cấp cao 3) tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác Số: 01 - QCPH/ĐU-VC3 giữa Đảng uỷ và Lãnh đạo Viện cấp cao 3.
Đến dự và chủ trì buổi Lễ có đồng chí Nguyễn Đình Trung – Đảng uỷ viên Viện KSND tối cao, Viện trưởng Viện cấp cao 3; đồng chí Nguyễn Thanh Sơn – Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng Viện cấp cao 3; cùng dự có các đồng chí Phó Viện trưởng Viện cấp cao 3: Nguyễn Thế Thành, Lâm Quang Trường, Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Đức Thái; Ban chấp hành Đảng uỷ Viện cấp cao 3; Lãnh đạo các Viện nghiệp vụ, Văn phòng Viện cấp cao 3 và đại diện Công đoàn, Đoàn thanh niên Viện cấp cao 3.
Đảng uỷ và Lãnh đạo Viện cấp cao 3 ký quy chế phối hợp công tác
Quy chế phối hợp nhằm mục đích cụ thể hoá việc phối hợp công tác giữa Đảng ủy với Lãnh đạo Viện căn cứ vào Điều lệ Đảng và pháp luật của Nhà nước, quy chế của ngành và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên theo quy định, bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất, hiệu quả và phù hợp với yêu cầu thực tiễn nhằm tạo động lực cho cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động phát huy tính sáng tạo, đột phá trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Đồng thời, quy chế đảm bảo việc trao đổi thường xuyên những vướng mắc, tồn tại, họp bàn giải pháp để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm túc chế độ bảo mật thông tin, tài liệu theo quy định.
Đ/c Nguyễn Văn Tùng – Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng Viện cấp cao 3
trình bày quy chế phối hợp công tác
Quy chế phối hợp công tác là điều kiện cần để giúp lãnh đạo các chi bộ thuộc Đảng bộ Viện cấp cao 3, Lãnh đạo các Viện nghiệp vụ và Văn phòng triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và tăng cường công tác xây dựng đảng, công tác cán bộ và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan./.
Hoàng Ân - Đức Tín
Văn phòng Viện cấp cao 3