Tọa đàm giữa Đảng ủy, Lãnh đạo Viện với Đoàn thanh niên Viện KSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh

(VC3) - Trong không khí sôi nổi của tháng 3 – Tháng Thanh niên, sáng ngày 26/3/2019, Viện KSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh (Viện cấp cao 3) đã tổ chức buổi tọa đàm giữa Đoàn Thanh niên với Đảng ủy, Ban lãnh đạo Viện cấp cao 3.
Đến dự buổi Tọa đàm có đồng chí Nguyễn Đình Trung - Đảng ủy viên Viện KSND tối cao, Viện trưởng Viện cấp cao 3; các đồng chí Phó Viện trưởng Viện cấp cao 3: Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Thế Thành, Lâm Quang Trường, Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Đức Thái; lãnh đạo các Viện nghiệp vụ, Văn phòng Viện cấp cao 3; Ban chấp hành Đoàn thanh niên và Đoàn viên thanh niên Viện cấp cao 3.
 
Toàn cảnh buổi toạ đàm
Tại buổi tọa đàm, đồng chí Huỳnh Đức Chiến - Bí thư Đoàn Thanh niên Viện cấp cao 3 báo cáo kết quả công tác đoàn trong năm 2018 và Quý I năm 2019 cho thấy kết quả rất đáng khích lệ trong hoạt động công tác đoàn đối với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”. Đoàn thanh niện đã thực hiện tuyên truyền đến Đoàn viên về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, luật pháp quốc tế về chủ quyền, biên giới, biển đảo; có hành động cụ thể tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo. Vận động 100% Đoàn viên tham gia ủng hộ mỗi đoàn viên 01 ngày lương cho quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” năm 2018.
Đồng chí Huỳnh Đức Chiến - Bí thư Đoàn Thanh niên Viện cấp cao 3 báo cáo
kết quả công tác Đoàn
Tại buổi Tọa đàm, các đồng chí Lãnh đạo viện cấp cao 3 đã đã chia sẻ và trao đổi với đoàn viên thanh niên trong đơn vị về các vấn đề đoàn viên thanh niên quan tâm hiện nay như: công tác phát triển Đảng; việc nâng trao trình độ lý luận chính trị, công tác cử Đoàn viên tham gia lớp đào tạo nghiệp vụ kiểm sát; nguồn kinh hoạt động và cơ sở vật chất cho công tác Đoàn…
Đồng chí Nguyễn Đình Trung – Đảng ủy viên VKSND tối cao , Viện trưởng
Viện cấp cao 3 phát biểu tại buổi tọa đàm
Ghi nhận những kết quả đạt được trong các hoạt động của công tác Đoàn thanh niên Viện cấp cao 3, đồng chí Nguyễn Đình Trung – Đảng ủy viên Viện KSND tối cao, Viện trưởng Viện cấp cao 3 nhấn mạnh trong bối cảnh hiện nay, nhiệm vụ đặt ra đối với đơn vị rất nặng nề. Trong đó, Đoàn viên thanh niên phải là lực lượng tiên phong trong đổi mới và sáng tạo. Đồng chí mong rằng, các Đoàn viên thanh niên Viện cấp cao 3 sẽ ra sức học tập, rèn luyện, phát huy sức trẻ, tham gia tích cực vào các hoạt động của đoàn thanh niên; đồng thời học hỏi, rèn luyện các kỹ năng cần thiết như việc sử dụng công nghệ thông tin trong công việc, khả năng ngoại ngữ, kỹ năng làm việc nhóm… nhằm phục vụ tốt hơn cho công việc./.
Đức Tín
Đoàn thanh niên Viện cấp cao 3