Văn phòng Viện KSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh triển khai công tác năm 2019

(VC3) - Sáng ngày 24/1/2019, đồng chí Nguyễn Đình Trung - Viện trưởng VKSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh (Viện cấp cao 3) dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác năm 2019 của Văn phòng Viện cấp cao 3, cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Tùng - Phó Viện trưởng Viện cấp cao 3 và tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Viện cấp cao 3.
Toàn cảnh Hội nghị
Theo báo cáo tổng kết năm 2018 của Văn phòng Viện cấp cao 3, được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn và chấn chỉnh kịp thời của Lãnh đạo Viện, đặc biệt sự quan tâm trong việc bổ sung biên chế vào một số công tác trọng yếu; tăng cường đầu tư trang, thiết bị phục vụ công tác; ủng hộ đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng các phần mềm quản lý nên các lĩnh vực công tác của Văn phòng thực hiện ngày càng có hiệu quả.
Đ/c Nguyễn Văn Tùng - Phó Viện trưởng Viện cấp cao 3 phát biểu tại Hội nghị
Năm 2019, Văn phòng Viện cấp cao 3 tiếp tục thực hiện tốt các phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả” xây dựng đội ngũ lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo các phòng trực thuộc “công bằng, trách nhiệm, gương mẫu ”, đội ngũ công chức, người lao động “trung thực, tận tụy, trách nhiệm” trong công việc. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; tăng cường trách nhiệm, sự đoàn kết, gương mẫu trong công việc của lãnh đạo Văn phòng và lãnh đạo các phòng trực thuộc; đề cao tính chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; tăng cường công tác phối hợp, hỗ trợ và chia sẻ công việc giữa các phòng, phù hợp với tình hình nhân sự và khối lượng công việc của đơn vị trong từng thơi điểm cụ thể, bảo đảm hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác được giao.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Trung – Viện trưởng Viện cấp cao 3 ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà Văn phòng Viện cấp cao 3 đã đạt được trong năm 2018, đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 mà đơn vị cần thực hiện như: tiếp tục quán triệt, chấp hành nghiêm chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trật tự nội vụ trong Ngành. Lãnh đạo Văn phòng và lãnh đạo các phòng trực thuộc thường xuyên kiểm tra việc triến khai thực hiện nhiệm vụ và việc chấp hành kỷ luật lao động, kỷ luật nội vụ của các đơn vị và công chức cấp dưới; lãnh đạo các phòng phát huy hơn nữa vai trò quản lý, làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo Văn phòng trong việc triển khai thực hiện công tác chuyên môn được giao.
Đ/c Nguyễn Đình Trung - Viện trưởng Viện cấp cao 3 phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Đồng chí Viện trưởng Viện cấp cao 3 đặc biệt nhấn mạnh đến công tác tổ chức cán bộ, đây là nhiệm vụ “trọng tâm, đột phá” của Văn phòng. Văn phòng cần tiếp tục tham mưu lãnh đạo Viện kiện toàn tố chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hiệu quả chuyên sâu theo lĩnh vực công tác; rà soát, điều chỉnh, sắp xếp, bố trí biên chế hợp lý, đảm bảo phân loại theo công việc cụ thể; tập trung Kiểm sát viên cho công tác nghiệp vụ nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Tổ chức Viện KSND năm 2014 và các luật mới về tư pháp. Chủ động phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện việc rà soát, đánh giá, phân loại đội ngũ công chức, nhất là nhận xét, đánh giá công chức lãnh đạo, quản lý trong chỉ đạo, điều hành và trách nhiệm công vụ, phục vụ tốt cho việc bố trí, sắp xếp lại đội ngũ công chức./.
Hoàng Ân - Đức Tín
Văn phòng Viện cấp cao 3