Viện 1 Viện KSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh triển khai công tác năm 2019

(VC3) – Chiều ngày 23/1/2019, đồng chí Nguyễn Đình Trung - Viện trưởng VKSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác năm 2019 của Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự (Viện 1) VKSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh (Viện cấp cao 3), cùng dự có các đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Văn Tùng - Phó Viện trưởng Viện cấp cao 3 và tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Viện 1.
Đ/c Nguyễn Đình Trung phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 Trong năm 2018, Viện 1 thực hoàn thành đạt và vượt một số chỉ tiêu công tác năm 2018 như sau: lập hồ sơ kiểm sát 702 vụ/1.366 bị cáo đạt tỷ lệ 100% và không có vụ án nào quá hạn. Hồ sơ kiểm sát được lập đúng quy định, đảm bảo đầy đủ chứng cứ. Kiểm sát viên Viện 1 tham gia xét xử 646 vụ gồm 454 vụ/863 bị cáo án hình sự, 61 vụ án dân sự, 03 vụ HNGĐ, 117 án hành chính, 11 án kinh tế. Kiểm sát viên tham gia xét xử phúc thẩm đã chấp hành tốt quy chế báo cáo trước và sau khi xét xử phúc thẩm, đề xuất và báo cáo lãnh đạo Viện giải quyết kịp thời những vướng mắc, tồn tại các vụ án trong quá trình xét xử phúc thẩm và sau khi xét xử phúc thẩm. Qua công tác THQCT và KSXX án phúc thẩm tại phiên tòa, Kiểm sát viên Viện 1 tham mưu lãnh đạo Viện báo cáo Viện kiểm sát nhân dân tối cao kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với 15 vụ án hình sự và 02 vụ án dân sự.
Đ/c Hồ Sỹ Hoàn - Phó Viện trưởng Viện 1 trình bày báo cáo công tác năm 2018
Đặc biệt, để nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa, Viện 1 đã xây dựng và triển khai đồ án Camera theo dõi phiên tòa trực tuyến, qua đó thu phát trực tiếp và lưu trữ dữ liệu về phiên tòa để theo dõi từ xa, tiết kiệm chi phí đi lại khi tổ chức kiểm sát viên theo dõi những vụ án lớn, án điểm ngay từ giai đoạn xét xử sơ và dữ liệu để trao đổi, rút kinh nghiệm trong giai đoạn xét xử phúc thẩm.
Đ/c Nguyễn Thanh Sơn - Phó Viện trưởng Viện cấp cao 3 phát biểu tại Hội nghị
Đ/c Nguyễn Văn Tùng - Phó Viện trưởng Viện cấp cao 3 phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Trung - Viện trưởng Viện cấp cao 3 đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tích Viện 1 đã đạt được trong năm 2018. Đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm, tăng cường trách nhiệm công tố, không để xảy ra oan, sai và bỏ lọt tội phạm.
Toàn cảnh Hội nghị
Đồng chí Viện trưởng Viện cấp cao 3 cũng nhấn mạnh Viện 1 cần thực hiện nghiêm chỉ đạo Của Ban chỉ đạo Trung ương đối với các vụ án tham nhũng, kinh tế, tích cực đề nghị các biện pháp thu hồi tối đa tài sản cho Nhà nước. Phối hợp Tòa án cấp cao giải quyết nghiêm minh, đúng pháp luật các vụ án phức tạp, dư luận quan tâm, các vụ án về môi trường, công nghệ cao, tín dụng đen, vụ án xâm hại trẻ em.
Đồng thời, Viện 1 cần quản lý chặt chẽ hồ sơ kiểm sát, đảm bảo đúng quy định về lập hồ sơ kiểm sát có chất lượng, đầy đủ chứng cứ phục vụ cho hoạt động xét xử và tranh tụng tại phiên tòa; đặc biệt nâng cao chất lượng nghiên cứu hồ sơ, chất lượng báo cáo, kết luận theo quy chế của Ngành.
Đức Tín - Ngân Giang