Viện cấp cao 3: Công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý

(BVPL) – Chiều ngày 6/7/2020, VKSND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh (Viện Cấp cao 3) đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý. Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Trần Công Phàn – Phó Viện trưởng VKSND tối cao, đồng chí Nguyễn Đình Trung - Viện trưởng Viện Cấp cao 3.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung - Viện trưởng Viện Cấp cao 3 trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo cho các đồng chí. 
Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Đảm – Phó Chánh Văn phòng Viện Cấp cao 3 công bố 12 Quyết định của Viện trưởng Viện Cấp cao 3 về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý và 1 Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Kiểm tra viên, có hiệu lực từ ngày 1/7/2020, cụ thể: Bổ nhiệm đồng chí Cao Minh Trí - KSV Cao cấp, Phó Viện trưởng Viện 2, giữ chức vụ Viện trưởng Viện 2 Viện Cấp cao 3; Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Minh Sơn - KSV Cao cấp, Trưởng phòng giải quyết án phúc thẩm Viện 3, giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện 3 Viện Cấp cao 3; Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Anh Thương - KSV trung cấp, Trưởng phòng tham mưu tổng hợp, Thống kê và Công nghệ thông tin, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Viện Cấp cao 3.
Đồng chí Nguyễn Đình Trung - Viện trưởng Viện Cấp cao 3 trao các Quyết định điều động và bổ nhiệm cho các đồng chí.
Điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Khánh Toàn - KSV Cao cấp, Phó Trưởng phòng 2, đến giữ chức vụ Trưởng phòng 1 thuộc Viện 1 Viện Cấp cao 3; Bổ nhiệm đồng chí Bùi Minh Nghĩa - KSV cao cấp, Phó Trưởng phòng kiểm sát giải quyết án phúc thẩm, giữ chức vụ Trưởng phòng kiểm sát giải quyết án phúc thẩm thuộc Viện kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân, gia đình (Viện 2) Viện Cấp cao 3; Bổ nhiệm đồng chí Phạm Công Minh – KSV cao cấp, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng phụ trách phòng kiểm sát việc giải quyết án giám đốc thẩm thuộc Viện 3 Viện Cấp cao 3; Bổ nhiệm đồng chí Phạm Thị Thanh Tuyết – KSV Cao cấp, Phó Trưởng phòng phụ trách phòng giải quyết án giám đốc thẩm, giữ chức vụ Trưởng phòng kiểm sát việc giải quyết án giám đốc thẩm thuộc Viện 4 Viện Cấp cao 3; Bổ nhiệm đồng chí Huỳnh Đức Chiến – KSV Trung cấp, Phó Trưởng phòng tham mưu tổng hợp, Thống kê và Công nghệ thông tin, giữ chức vụ Trưởng phòng tham mưu tổng hợp, Thống kê và Công nghệ thông tin thuộc Văn phòng Viện Cấp cao 3; Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Mậu Hưng – KSV Cao cấp, công tác tại Phòng 2 (Viện 1), giữ chức vụ Trưởng phòng 2 (Viện 1) Viện Cấp cao 3; Bổ nhiệm đồng chí Đặng Quốc Việt – KSV Cao cấp, công tác tại phòng 2 (Viện 1), giữ chức vụ Phó Trưởng phòng 2 (Viện 1) Viện Cấp cao 3; Điều động bổ nhiệm đồng chí Đỗ Phước Trung – KSV Trung cấp, công tác tại Phòng kiểm sát việc giải quyết án giám đốc thẩm thuộc Viện 4, đến giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tiếp dân và xử lý đơn thuộc Văn phòng Viện Cấp cao 3; Điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Trí Dũng – KSV Cao cấp, công tác tại Phòng giải quyết án giám đốc thẩm thuộc Viện 2, đến giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp, Thống kê và Công nghệ thông tin thuộc Văn phòng Viện Cấp cao 3.
 Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Phó Viện trưởng Viện Cấp cao 3 trao Quyết định bổ nhiệm Kiểm tra viên cho các đồng chí.
Cùng đó, Viện Cấp cao 3 cũng đã bổ nhiệm chức danh Kiểm tra viên cho các đồng chí Vũ Hoàng Hương Thảo, Nguyễn Thu Hải; Điều động đồng chí Cao Thị Hạnh – KSV Cao cấp, Trưởng phòng 1 thuộc Viện 1, đến giữ chức vụ Trưởng phòng kiểm sát giải quyết án phúc thẩm thuộc Viện 3 Viện Cấp cao 3; Điều động đồng chí Vũ Hồng Cường – KSV Cao cấp, Phó Viện trưởng Viện 3, đến nhận nhiệm vụ Phó Viện trưởng Viện 2 Viện Cấp cao 3; Điều động đồng chí Kim Hoài Linh – Kiểm tra viên, Phòng kiểm sát giải quyết án phúc thẩm thuộc Viện 2, đến nhận nhiệm vụ tại Phòng kiểm sát giải quyết án phúc thẩm thuộc Viện 3 Viện Cấp cao 3.
Đồng chí Nguyễn Đình Trung - Viện trưởng Viện Cấp cao 3, thừa ủy quyền của lãnh đạo VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đình Trung – Viện trưởng Viện Cấp cao 3 chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm hôm nay. Đồng chí Viện trưởng Viện Cấp cao 3 nhấn mạnh, trong 2 năm qua được sự quan tâm của lãnh đạo VKSND tối cao, Viện Cấp cao 3 đã kiện toàn nhiều vị trí. Đến nay, được sự phân quyền của lãnh đạo VKSND tối cao cho Viện trưởng Viện Cấp cao 3, việc điều động, bổ nhiệm cho các chức danh lãnh đạo, quản lý, kiểm tra viên được tiến hành bình xét công khai, dân chủ, khách quan theo 5 bước quy định, nhằm lựa chọn những hạt nhân, những đồng chí tiêu biểu đã kinh qua thực tiễn, giữ nhiều chức vụ ở địa phương, nhằm củng cố, kiện toàn tổ chức để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới của đơn vị nói riêng và của Ngành KSND nói chung. Đây là sự ghi nhận thành quả đóng góp, sự nỗ lực của các đồng chí được điều động, bổ nhiệm trong thời gian.
Đồng chí Trần Công Phàn Phó Viện trưởng VKSND tối cao tặng hoa chúc mừng các đồng chí mới được điều động và bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý.
Đồng chí Viện trưởng Viện Cấp cao 3 tin tưởng, trên cương vị mới các đồng chí được điều động, bổ nhiệm cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu, luôn rèn luyện về phẩm chất đạo đức, phát huy truyền thống đoàn kết của đơn vị, năng lực chuyên môn, chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm của Đảng ủy, lãnh đạo, cán bộ, công chức trong đơn vị.
 Đồng chí Trần Công Phàn Phó Viện trưởng VKSND tối cao tặng hoa chúc mừng các đồng chí.
Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng Viện Cấp cao 3 và nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Minh Sơn, Phó Viện trưởng Viện 3 thay mặt các đồng chí được điều động, bổ nhiệm cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo VKSND tối cao, lãnh đạo Viện Cấp cao 3 và các đồng chí trong đơn vị, đồng thời hứa sẽ phấn đấu hết mình để xứng đáng với sự tín nhiệm của toàn thể đơn vị.
Trân Định - Phi Sơn