Viện cấp cao 3 hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp

(BVPL) - Nhằm thực hiện tốt Quy chế dân chủ theo tinh thần chỉ đạo của VKSND tối cao, ngày 14/4, Viện cấp cao 3 tổ chức Hội nghị về giải pháp “Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại Viện cấp cao 3”.
Tham dự hội nghị có tập thể lãnh đạo VKSND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh (Viện cấp cao 3), lãnh đạo Văn phòng và các Viện nghiệp vụ, cùng toàn thể Kiểm sát viên các ngạch của đơn vị. Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Viện trưởng Viện cấp cao 3 dự và chỉ đạo hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Viện trưởng Viện cấp cao 3 phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Trong năm 2021 và Quý 1/2022, Viện cấp cao 3 đã quán triệt và thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội và của Ngành để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Trong điều kiện bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch COVID-19 nhưng với quyết tâm cao của tập thể đơn vị, sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành và nỗ lực của đội ngũ cán bộ Kiểm sát viên, đơn vị vẫn hoàn thành được “mục tiêu kép”, vừa chủ động làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa đảm bảo duy trì hoạt động thông suốt hiệu quả. Kết quả công tác đạt được năm 2021 và Quý 1/2022 cơ bản theo đúng kế hoạch đề ra, Viện cấp cao 3 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và vinh dự được tặng Cờ thi đua của Chính phủ.  
Toàn cảnh Hội nghị
Trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ, tập thể Viện cấp cao 3 đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt qua khó khăn, sáng tạo đề ra nhiều giải pháp đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; đoàn kết, phối hợp, hỗ trợ nhau trong công việc chung, góp phần quan trọng cùng tập thể công chức, người lao động trong cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.
Trên tinh thần dân chủ và thẳng thắn, hội nghị cũng chỉ ra những hạn chế trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử thời gian vừa qua, từ đó đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian sắp tới. Theo đó, trong kỳ tại Viện cấp cao 3 vẫn còn tình trạng nghiên cứu án chưa kỹ, không phát hiện ra vi phạm của cơ quan tiến hành tố tụng cấp dưới, đề xuất quan điểm y án sơ thẩm chưa chính xác dẫn đến trái quan điểm giữa cán bộ nghiên cứu và Kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố hoặc kiểm sát xét xử, quan điểm của Kiểm sát viên không được Hội đồng xét xử chấp nhận còn xảy ra nhiều...
Tập thể lãnh đạo Viện cấp cao 3 điều hành thảo luận tại Hội nghị
Trong một số trường hợp chất lượng hồ sơ kiểm sát chưa tốt, một số hồ sơ cán bộ được phân công nghiên cứu, xây dựng hồ sơ kiểm sát thiếu tài liệu, chứng cứ hoặc không đủ dữ liệu để nghiên cứu, kết luận tại phiên toà, phiên họp. Việc chấp hành quy chế, quy định nghiệp vụ trong việc nghiên cứu án, thiết lập hồ sơ kiểm sát, báo cáo cho lãnh đạo các cấp thẩm định, duyệt án đối với một số vụ việc chưa được thực hiện nghiêm.
Qua một ngày làm việc, có tổng cộng 26 ý kiến đóng góp của đại biểu tham dự liên quan đến những bất cập tồn tại trong hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử; cũng như đề xuất nhiều giải pháp, kiến nghị nhằm khắc phục hạn chế, phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, qua đó góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghiệp vụ đề ra.
Đại biểu tham dự Hội nghị
Tại hội nghị, Viện cấp cao 3 đồng thời xác định một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong thời gian sắp tới. Theo đó cần tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tập trung xây dựng đạo đức công vụ, nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ Kiểm sát viên, công chức của đơn vị nhằm đảm bảo nhận thức được mục tiêu, yêu cầu của nhiệm vụ bảo vệ công lý, trên cơ sở đó nâng cao ý thức trong học tập và rèn luyện, phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu nhiệm vụ đặt ra.
Bên cạnh đó cần tăng cường vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo trong công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động nghiệp vụ, phân công rõ trách nhiệm của các chức danh quản lý, chức danh tư pháp; kiên quyết yêu cầu Kiểm sát viên, công chức khắc phục hạn chế, thiếu sót trước khi duyệt tờ trình giải quyết án.
Đại biểu tham dự Hội nghị
Công tác đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ cũng như tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn cho đội ngũ Kiểm sát viên, công chức trong đơn vị cũng được xem là giải pháp cần đẩy mạnh hơn nữa trong thời gian sắp tới. Viện cấp cao 3 xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo kế hoạch tại các trường đào tạo của Ngành giữ vai trò rất quan trọng, công tác tự đào tạo tại chỗ và việc tự học tập, rèn luyện của mỗi cán bộ, Kiểm sát viên đóng vai trò quyết định. Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn cần phải đánh giá, sử dụng cán bộ phù hợp, đúng năng lực, sở trường của từng người. Khi đánh giá cán bộ cần căn cứ vào hệ thống tiêu chuẩn chức danh, hiệu quả hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, khả năng nghiên cứu, nắm bắt, đề xuất, xử lý các tình huống trong thực tiễn và ý thức trách nhiệm của cán bộ trong quá trình thực thi công vụ…
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Trung - Viện trưởng Viện cấp cao 3 đánh giá cao những nỗ lực của tập thể lãnh đạo, Kiểm sát viên, người lao động của Viện cấp cao 3 trong thời gian vừa qua để đồng lòng vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.
Đại biểu tham gia đóng góp ý kiến
Để phát huy kết quả đạt được, đồng chí Viện trưởng Viện cấp cao 3 đề nghị toàn thể đơn vị trong thời gian tới cần nghiêm túc khắc phục những tồn tại, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chuyên môn, qua đó đảm bảo thực hiện thành công các chỉ tiêu công tác.
Cụ thể, phải chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức công vụ và tinh thần, ý thức trách nhiệm cá nhân của cán bộ, Kiểm sát viên đối với công việc, bên cạnh không ngừng rèn luyện nghiên cứu, đúc kết kinh nghiệm để tự nâng cao trình độ năng lực bản thân. Trong công tác chỉ đạo điều hành cần quan tâm đến việc chấp hành quy chế quy định của ngành, của đơn vị; tập trung kiện toàn thể chế, đảm bảo cách thức làm việc hiệu quả, tạo điều kiện tối đa trong quản lý điều hành cũng như hoạt động chuyên môn đạt được hiệu quả cao nhất.
Liên quan đến công tác cán bộ, việc đẩy mạnh bổ sung quy hoạch, luân chuyển điều động cán bộ tạo cơ hội thử thách, rèn luyện nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới được xem yêu cầu là cấp thiết trong số các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên Viện cấp cao 3.
Đồng chí Nguyễn Đình Trung cũng yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, đặc biệt là công tác thanh tra nghiệp vụ bên cạnh việc đẩy mạnh thanh tra công vụ; thực hiện kiểm tra trước xét xử và kiểm tra tại phiên toà thông qua hoạt động dự khán của lãnh đạo. Bên cạnh đó tập trung câng cao quan hệ phối hợp, bao gồm quan hệ phối hợp giữa văn phòng với các Viện nghiệp vụ và các Viện nghiệp vụ với nhau; quan hệ giữa Tòa án và Viện kiểm sát; giữ cấp cao với cấp tỉnh cũng như cấp cao với tối cao, qua đó khẳng định hơn nữa vai trò, trách nhiệm của Viện cấp cao 3.
Trân Định - Việt An