Viện cấp cao 3 tham dự trực tuyến Hội thảo khoa học “Viện kiểm sát nhân dân trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”  do Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức

 Vào lúc 08 giờ 00 ngày 26/4/2020, tập thể Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh (Viện cấp cao 3) và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc đã tham dự trực tuyến Hội thảo khoa học “Viện kiểm sát nhân dân trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”  do VKSND tối cao tổ chức
Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-VKSTC ngày 30/3/2022, vào lúc 08 giờ 00 ngày 26/4/2022, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã tổ chức Hội thảo khoa học “Viện kiểm sát nhân dân trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” (“Hội thảo”) theo hình thức kết hợp trực tiếp tại trụ sở VKSND tối cao và truyền trực tuyến đến các điểm cầu trong hệ thống ngành gồm VKSND cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, các VKSND cấp cao, Trường Đại học kiểm sát Hà Nội, Trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh và Viện kiểm sát quân sự trung ương.
Toàn cảnh Hội thảo tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tối cao
          Tại Hội trường trụ sở số 09 đường Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, đ/c Lê Minh Trí – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao đã trực tiếp chủ trì Hội thảo với sự tham dự của các đ/c lãnh đạo các cấp ngành Kiểm sát, một số đ/c nguyên lãnh đạo VKSND tối cao qua các thời kỳ và các công chức, viên chức có học vị Tiến sĩ hiện công tác trong ngành Kiểm sát. Ngoài  ra, Hội thảo còn có sự tham gia của đại diện Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Ban Nội chính Trung ương Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban Tư pháp của Quốc Hội, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội,, Văn phòng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Hội đồng Lý luận trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân và một số chuyên gia, nhà khoa học có uy tín, am hiểu về ngành Kiểm sát.
Đ/c Nguyễn Văn Quảng -  UV BCHTW Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nguyên Phó Viện trưởng VKSND tối cao
nguyên Viện trưởng Viện cấp cao 3 phát biểu tham luận
Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của Hội thảo, tập thể Lãnh đạo Viện cấp cao 3 đã nghiên cứu Tài liệu hội thảo gồm 12 tham luận của các nhà khoa học và trực tiếp lắng nghe nội dung phát biểu khai mạc Hội thảo của đ/c Viện trưởng VKSND tối cao, nội dung báo cáo đề dẫn Hội thảo cũng như nội dung 08 tham luận do các nhà khoa học, các chuyên gia ngoài ngành Kiểm sát trực tiếp trình bày tại Hội thảo. Các tham luận này đã cung cấp cho Hội thảo những quan điểm khoa học đa dạng, phong phú về lý luận cũng như trong thực tiễn, về lịch sử cũng như hiện tại và định hướng trong thời gian tới liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và vị trí, vai trò của VKSND trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Hội thảo còn có một tham luận đặc biệt không có trong chương trình do đ/c Nguyễn Văn Quảng – UV BCHTW Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nguyên Phó Viện trưởng VKSND tối cao, nguyên Viện trưởng Viện cấp cao 3 trình bày về thực tiễn thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Kiểm sát theo sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Viện cấp cao 3 trong điều kiện không có tổ chức Đảng ngang cấp; từ đó kiến nghị đề xuất đến Lãnh đạo VKSND tối cao tiếp tục định hướng một số nội dung để có thể hoàn thành nhiệm vụ chính trị của toàn ngành Kiểm sát.
Đ/c Lê Minh Trí -  UV BCHTW Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu kết luận Hội nghị
Để các đại biểu tham dự Hội thảo có được quan điểm khách quan, toàn diện và khoa học hơn về VKSND trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, đ/c Lê Minh Trí – UV BCHTW, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao đã trình bày tóm tắt những thành tựu nổi bật mà toàn ngành Kiểm sát đạt được trong trong thời gian qua cũng như những tồn tại, khó khăn, thách thức mà ngành Kiểm sát đã, đang và sẽ phải tiếp tục đối mặt trong thời gian tới. Kết luận Hội thảo, đ/c Viện trưởng VKSND tối cao đã trân trọng cảm ơn những tình cảm và các nội dung tham luận do các đại biểu đã đóng góp cho Hội thảo và yêu cầu Ban Tổ chức Hội thảo ghi nhận đầy đủ toàn bộ các ý kiến đã được trình bày trực tiếp cũng như chưa đủ thời gian để được trình bày tại Hội thảo để tiếp tục nghiên cứu tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học về VKSND trong thời gian tới.
Đ/c Nguyễn Đình Trung – Đảng ủy viên VKSND tối cao, Viện trưởng Viện cấp cao 3 chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung Hội thảo
Tại điểm cầu Viện cấp cao 3, tiếp thu kết luận Hội thảo của đ/c Viện trưởng VKSND tối cao, đ/c Nguyễn Đình Trung – Viện trưởng Viện cấp cao 3 đã chỉ đạo các đ/c Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện cấp cao 3 xây dựng báo cáo tiếp thu nội dung Hội thảo, phổ biến đến công chức trong đơn vị và đề ra định hướng triển khai thực hiện những vấn đề đã được kết luận tại Hội thảo phù hợp với thực tiễn công tác cũng như tiếp tục nghiên cứu một các khoa học các vấn đề lý luận về vị trí, vai trò của VKSND, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ Chính trị của Viện cấp cao 3 nói riêng và của toàn ngành Kiểm sát trong hệ thống Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.
Phòng Tham mưu Tổng hợp – Văn phòng Viện cấp cao 3