Viện cấp cao 3 và 23 VKSND tỉnh khu vực phía Nam giao ban công tác

BVPL - Ngày 28/9, VKSND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị giao ban công tác với 23 VKSND cấp tỉnh khu vực phía Nam.

Đến dự hội nghị có Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng; Viện trưởng VKSND cấp cao tại TP HCM Nguyễn Đình Trung; lãnh đạo 23 VKSND cấp tỉnh khu vực phía Nam, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ VKSND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh (Viện cấp cao 3)…

 Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo báo cáo, kết quả công tác phối hợp giữa Viện cấp cao 3 và 23 VKSND cấp tỉnh khu vực phía Nam đi vào thực chất, bảo đảm thực hiện hiệu quả. Từ đầu năm công tác 2023, lãnh đạo Viện cấp cao 3, lãnh đạo VKSND cấp tỉnh trong khu vực luôn quán triệt, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, quy chế, quy định, hướng dẫn nghiệp vụ của Viện trưởng VKSND tối cao có liên quan đến công tác phối hợp giữa Viện cấp cao 3 với VKSND cấp tỉnh, cấp huyện, nhất là các quy định về trách nhiệm thông tin, báo cáo của VKSND cấp tỉnh, cấp huyện đối với Viện cấp cao 3 và trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ của Viện cấp cao 3 đối với VKSND cấp tỉnh, cấp huyện.

Đối với công tác hướng dẫn nghiệp vụ, trả lời thỉnh thị và ban hành thông báo rút kinh nghiệm. Viện cấp cao 3 trả lời thỉnh thị kịp thời, đúng hạn đối với 6 báo cáo thỉnh thị của Viện kiểm sát cấp dưới. Thông qua đó, Viện cấp cao 3 đã ban hành 37 kháng nghị phúc thẩm; tập hợp các vi phạm đã ban hành 27 kiến nghị đối với các cơ quan tố tụng các địa phương yêu cầu kiểm tra, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với các vi phạm, rút kinh nghiệm về công tác gửi bản án, quyết định.

Qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử cũng đã kịp thời ban hành 19 hướng dẫn kiểm sát điều tra; ban hành tổng số 68 thông báo rút kinh nghiệm đối với các bản án, quyết định bị TAND cấp cao xét xử tuyên sửa, hủy gửi Viện kiểm sát địa phương nhằm rút kinh nghiệm chung và phòng ngừa vi phạm.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Viện trưởng VKSND cấp cao tại TP HCM đã tiếp thu các ý kiến, chỉ đạo của đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao.

Viện cấp cao 3 đã tiếp nhận tổng số 421 báo cáo đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm từ các Viện kiểm sát địa phương trong khu vực. Ngay khi nhận được các báo cáo đề nghị do VKSND địa phương gửi đến, Viện cấp cao 3 đã tiến hành rút hồ sơ để xem xét, nghiên cứu giải quyết. Kết quả giải quyết hồ sơ có báo cáo đề nghị: ban hành kháng nghị 64 vụ/250 vụ, đạt tỷ lệ 25,6%. Tiếp nhận tổng số 10 báo cáo thỉnh thị theo danh mục H thuộc Quy chế 222; 763 báo cáo định kỳ.

Ngoài ra, Viện cấp cao 3 đã thành lập các Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra đối với 9 VKSND cấp tỉnh. Qua công tác kiểm tra, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Đoàn kiểm tra đã đánh giá tình hình, kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, thiếu sót và hướng dẫn, giúp đỡ Viện kiểm sát địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; đồng thời tăng cường mối quan hệ phối hợp trong công tác giữa Viện cấp cao 3 và các Viện kiểm sát địa phương trong khu vực.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao hoan nghênh Viện cấp cao 3 đã tổ chức hội nghị giao ban công tác giữa Viện cấp cao 3 và 23 VKSND cấp tỉnh khu vực phía Nam nhằm đánh giá các kết quả đạt được và đề ra các giải pháp để làm tốt hơn trong thời gian tới.

Theo đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Viện cấp cao 3 không chỉ giải quyết các công việc tại đơn vị mà với trách nhiệm quản lý, hướng dẫn chỉ đạo trong khu vực mà phải làm sao để công tác kiểm sát xét xử các loại án của từng Viện kiểm sát địa phương phải tốt, được nâng lên như thế mới hoàn thành nhiệm vụ.

 Các đại biểu tham dự hội nghị.

“Về công tác kiểm sát bản án, chúng ta phải làm ở cả ba cấp, cấp cao, cấp tỉnh và cấp huyện cũng phải làm. Tôi đề nghị trong công tác kiểm sát bản án các đồng chí Viện trưởng tỉnh chỉ đạo Viện kiểm sát cấp huyện chú ý đến việc gửi đầy đủ, kịp thời các bản án. Về quan hệ phối hợp, chúng ta phải phối hợp với các Vụ nghiệp vụ của VKSND tối cao và Cơ quan điều tra VKSND tối cao, trong đó kênh báo cáo thỉnh thị các vụ án, vụ việc cụ thể”, Phó Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Viện trưởng VKSND cấp cao tại TP HCM đã tiếp thu các ý kiến, chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao.

Viện trưởng Viện cấp cao 3 cho biết, công tác phối hợp giữa Viện cấp cao 3 với các Viện kiểm sát địa phương thuộc khu vực phía Nam luôn được các đơn vị quan tâm và tạo điều kiện phát huy hiệu quả. Một số Viện kiểm sát địa phương đã kịp thời phát hiện vi phạm của cơ quan tiến hành tố tụng ở địa phương và thông báo, phối hợp với Viện cấp 3 để ban hành kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm theo thẩm quyền. Đồng thời ban hành nhiều văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, giải đáp vướng mắc, trả lời thỉnh thị, thông báo rút kinh nghiệm giúp Viện kiểm sát địa phương nâng cao chất lượng công tác kiểm sát.

“Hội nghị giao ban công tác nhằm đánh giá chính xác, khách quan, toàn diện kết quả công tác phối hợp trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ giữa Viện cấp cao 3 và các Viện kiểm sát địa phương thuộc khu vực phía Nam trong những tháng cuối năm 2023. Làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân.

 Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị.

Đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện công tác phối hợp giữa Viện cấp cao 3 và các Viện kiểm sát địa phương thuộc khu vực phía Nam trong thời gian tới nhằm bảo đảm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2023 của mỗi cấp Kiểm sát”, đồng chí Nguyễn Đình Trung phát biểu./.

Trân Định - Đại Lánh