Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc KDTM, LĐ thuộc Viện cấp cao 3 tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022

Ngày 17/01/2022, Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Viện 4) đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Đồng chí Nguyễn Đình Trung – Viện trưởng Viện cấp cao 3 dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Phạm Đình Cúc – Phó Viện trưởng Viện cấp cao 3 phụ trách Viện 4, cùng toàn thể Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và công chức nghiệp vụ Viện 4.
 Đánh giá kết quả công tác năm 2021, đồng chí Nguyễn Thị Ngát – Viện trưởng Viện 4 nhìn nhận: Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biễn phức tạp và nguy hiểm nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Viện cấp cao 3, sự đồng thuận của lãnh đạo Viện 4 và lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, tập thể Viện 4 đã đoàn kết, quyết tâm và nỗ lực hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nghiệp vụ Ngành đề ra, được HĐTĐ khen thưởng của Viện cấp cao 3 đánh giá, ghi nhận là 1 trong 2 đơn vị của VC3 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2021.
Năm 2022, Viện 4 triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các nhiệm vụ công tác trọng tâm theo Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 27/12/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao và Kế hoạch công tác số 04/KH-VC3 ngày 06/01/2022 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh; đề ra các giải pháp cụ thể, đồng bộ nhằm thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ trong từng lĩnh vực công tác, bảo đảm hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu nghiệp vụ theo quy định của Quốc hội và Ngành, nhất là các chỉ tiêu về công tác kháng nghị; về thực hiện quyền kiến nghị nhằm tăng cường trách nhiệm và khẳng định vị trí, vai trò của Viện kiểm sát, Kiểm sát viên trong thực thi pháp luật. Đề cao vai trò, trách nhiệm, sự nêu gương của người đứng đầu trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; Tăng cường trách nhiệm của Kiểm sát viên trong lĩnh vực kiểm sát hoạt động tư pháp nhằm góp phần xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân ngày càng vững mạnh và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay; Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả” trong công tác và thực hiện nhiệm vụ được giao. Năm 2022, Viện 4 tiếp tục xác định công tác kiểm sát việc giải quyết án, giải quyết đơn giám đốc thẩm, tái thẩm là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, tăng cường công tác kiến nghị, kháng nghị. Xác định công tác tổng kết thực tiễn giải quyết án là khâu đột phá.
Đ/c Nguyễn Thị Ngát – Viện trưởng Viện 4 phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Trung – Viện trưởng Viện cấp cao 3 đánh giá cao và biểu dương kết quả công tác năm 2021 mà Viện 4 đã đạt được. Tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập và ngày càng phát triển sẽ phát sinh nhiều loại tranh chấp, yêu cầu khởi kiện mới về kinh doanh, thương mại với tính chất ngày càng phức tạp như: Tranh chấp liên quan đến góp vốn doanh nghiệp (cổ phiếu, cổ phần, tiền ảo...), hợp đồng hợp tác, ủy thác đầu tư (thông qua các quỹ nhiều loại hình...), chứng khoán... đòi hỏi cán bộ, kiểm sát viên phải thường xuyên nghiên cứu, cập nhật, trang bị kiến thức pháp luật về quản lý kinh tế nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đơn vị cũng cần mạnh dạn hơn nữa trong việc nâng các chỉ tiêu để phấn đấu thực hiện, như các chỉ tiêu về tăng cường công tác kiến nghị, công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm, trong đó đặc biệt chú trọng bảo vệ tài sản, lợi ích của Nhà nước. Công tác kháng nghị phúc thẩm cần tìm giải pháp, phương thức phù hợp để thực hiện (thành lập Tổ kiểm sát bản án, phối hợp địa phương). Tăng cường công tác kiến nghị trong lĩnh vực quản lý kinh tế; quản lý, sử dụng lao động; Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ, rút kinh nghiệm án hủy sửa trong đơn vị; Hệ thống hóa các văn bản pháp luật liên quan đến án kinh doanh, thương mại, lao động. Tiếp tục phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu đơn vị trong lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành, nhất là phát huy vai trò đơn vị cấp phòng. Triển khai thực hiện Hệ thống biểu mẫu văn bản tố tụng nghiệp vụ trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự (ban hành kèm theo Quyết định số 410/QĐ-VKSTC ngày 25/11/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao). Tham mưu lãnh đạo Viện cấp cao 3 tiếp tục thực hiện chuyên đề "Nâng cao kỹ năng phát hiện vi phạm trong công tác kiểm sát việc giải quyết vụ việc kinh doanh thương mại, lao động" .
Đ/c Nguyễn Đình Trung – Viện trưởng Viện cấp cao 3 phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Một số hình ảnh Hội nghị:
Đ/c Nguyễn Đình Trung  -Viện trưởng Viện cấp cao 3 trao danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" cho lãnh đạo Viện 4
Đ/c Phạm Đình Cúc – Phó Viện trưởng Viện cấp cao 3 trao Bằng khen VKSNDTC cho các cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Đ/c Nguyễn Đình Trung – Viện trưởng Viện cấp cao 3 trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác
Tổng hợp Viện 4