Viện KSND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh: Tăng cường trách nhiệm, đổi mới và khoa học

Trong những năm qua, với tinh thần "đoàn kết, đổi mới – trách nhiệm, kỷ cương - thực chất, hiệu quả", Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân (KSND) cấp cao tại TP Hồ Chí Minh (Viện cấp cao 3) quyết tâm phát huy những kết quả đạt được và tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; qua đó góp phần tăng cường trách nhiệm, làm việc khoa học, đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng cán bộ, Đảng viên.

Theo đó, Đảng ủy phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Viện tập trung cụ thể hoá, xây dựng kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Trung ương về công tác xây dựng Đảng phù hợp với đặc thù, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, bảo đảm cơ cấu Đảng và bộ máy của đơn vị tương thích, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả với đội ngũ cán bộ năng động, chất lượng đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Viện cấp cao 3 đạt nhiều thành tích tốt trong công tác

Viện cấp cao 3 đạt nhiều thành tích tốt trong công tác

Công tác tổ chức cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, Đảng viên được Đảng ủy và lãnh đạo Viện cấp cao 3 xác định là một trong các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá nên được đặc biệt quan tâm, thường xuyên chỉ đạo, đổi mới phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công tác tiếp nhận, tuyển dụng công chức, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch, đánh giá cán bộ, đào tạo cán bộ. Việc đánh giá, phân loại Đảng viên, công chức được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, của Ngành.

2

Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội nghị chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề: "Trách nhiệm, đổi mới và khoa học" được tổ chức tại Viện KSND Cấp cao TP Hồ Chí Minh ngày 13/12, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Viện, ông Nguyễn Văn Tùng – Phó Viện trưởng Viện KSND Cấp cao TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tinh thần trách nhiệm, đổi mới và khoa học.

Trên cơ sở nghiên cứu các tài liệu hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy cấp trên và các đặc điểm tình hình cụ thể tại đơn vị, các đồng chí Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy và đại diện Chi ủy các Chi bộ trực thuộc Viện cấp cao 3 đã tích cực phát biểu các ý kiến thảo luận, góp ý về việc xác định những lĩnh vực, những tổ chức Đảng và Đảng viên cần được kiểm tra, giám sát cũng như đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả các nội dung đã được Đảng ủy xác định trong Chương trình số 203-CT/ĐU ngày 22/3/2022 của Đảng ủy Viện cấp cao 3.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung - Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh

Đồng chí Nguyễn Đình Trung - Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh

Báo cáo tại hội nghị cũng khẳng định công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, không được tùy nghi suy luận mà phải đảm bảo tuân thủ đúng các quy định Đảng đã được Đảng ủy các cấp hướng dẫn bằng các văn bản cụ thể và đặc biệt nhấn mạnh nguyên tắc kiểm tra, giám sát không chỉ nhằm phát hiện, xử lý vi phạm mà phải tập trung và việc chấn chỉnh việc chấp hành Điều lệ Đảng, quy định của ngành Kiểm sát và phát hiện nguy cơ để phòng ngừa phát sinh vi phạm, góp phần giữ vững thành tích đã được. Đảng ủy Viện KSND tối cao khen thưởng là "Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu 05 năm liên tục từ năm 2017 – 2021".

Đặc biệt, hội nghị còn có sự giao lưu của hai Anh hùng Lao động: ông Trương Thái Sơn - người đã có những cống hiến không mệt mỏi cho ngành Điện lực nước nhà với hàng loạt sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn; cùng ông Hoàng Đức Thảo - người sở hữu hàng loạt bằng Độc quyền sáng chế và giải pháp hữu ích trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Sự chia sẻ của hai anh hùng lao động về quá trình lao động, học tập và đổi mới trên tình thần trách nhiệm, tiếp thu, ứng dụng khoa học cũng truyền cảm hứng lớn cho toàn thể cán bộ, Đảng viên của Viện.

3

Đồng chí Trần Hữu Thanh – Phó Bí thư thường trực Đảng bộ Viện KSND tối cao

Đồng chí Nguyễn Đình Trung - Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh khẳng định: "Khoa học là chân lý, ngành kiểm sát cũng là một ngành khoa học – khoa học pháp lý. Chúng ta cần tìm tòi, suy nghĩ để có những sáng kiến, sáng tạo đáng tự hào, đừng bao giờ bằng lòng với những quy trình hiện tại để triển khai công tác khoa học hơn, hiệu quả hơn, đơn giản hơn nhưng không ảnh hưởng tới chất lượng, nhằm phục vụ nhân dân tốt hơn".

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Hữu Thanh – Phó Bí thư thường trực Đảng bộ Viện KSND tối cao đánh giá cao và biểu dương các cá nhân, tập thể của Viện cấp cao 3 vì đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, triển khai công tác xây dựng Đảng đạt nhiều thành tựu tích cực, đáp ứng được yêu cầu chính trị trong tình hình mới, triển khai công tác khách quan, chặt chẽ, đúng quy trình quy định. Đồng chí Trần Hữu Thanh cũng đề nghị cán bộ, Đảng bộ Viện cấp cao 3 tiếp tục giữ vững vai trò lãnh đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành, phát huy những kết quả đã đạt được, góp phần nâng cao năng lực và tính chiến đấu của chi bộ. Đặc biệt, cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng.

Chụp ảnh lưu niệm với hai anh hùng lao động

Chụp ảnh lưu niệm với hai anh hùng lao động

Trên tinh thần đó, trong thời gian tới, Viện KSND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề theo hướng thiết thực, gắn với nhiệm vụ của ngành, cơ quan, đơn vị; đổi mới công tác cán bộ gắn với xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, Đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng và nhân rộng những mô hình hiệu quả, cách làm hay, sáng tạo, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để có sức lan tỏa trong chi bộ cũng như trong cộng đồng.

nguồn: vtv.vn