Viện KSND cấp cao tại TP.HCM tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019.

Sáng ngày 10/7/2019, VKSND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Đình Trung - Viện trưởng VKSND cấp cao 3 dự và chủ trì Hội nghị.
Cùng tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Viện trưởng Viện cấp cao 3: Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Thế Thành, Lâm Quang Trường, Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Đức Thái; lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo các Viện nghiệp vụ, lãnh đạo cấp phòng và toàn thể Kiểm sát viên các ngạch của Viện cấp cao 3.
Toàn cảnh hội nghị
Theo báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2019, do đồng chí Nguyễn Văn Tùng - Phó Viện trưởng Viện cấp cao 3 trình bày tại hội nghị, cho thấy: Với khối lượng công việc ngày càng tăng, nguồn lực còn hạn chế, có nhiều khó khăn trong cơ chế vận hành và cơ sở vật chất nhưng được sự quan tâm chỉ đạo sát sao và kịp thời của lãnh đạo VKSNDTC, sự đồng thuận trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Thường vụ Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Viện và sự quyết tâm vượt qua khó khăn, nỗ lực trong công tác của toàn thể KSV, công chức, người lao động nên các khâu công tác thực hiện chức năng, công tác xây dựng Ngành của Viện cấp cao được triển khai thực hiện đầy đủ, kết quả công tác đạt được trong 6 tháng đầu năm cơ bản theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra.  Viện cấp cao 3 đã hoàn thành đạt và vượt mức nhiều chỉ tiêu Quốc hội và Ngành như: Không có trường hợp nào Tòa án cấp cao tuyên bị cáo không phạm tội; chỉ tiêu về số lượng kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm; chỉ tiêu về thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ, kiến nghị trong các lĩnh vực...
Đồng chí Nguyễn Văn Tùng - Phó Viện trưởng Viện cấp cao 3 trình bày báo cáo sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2019
 Sau khi nghe báo cáo kết quả công tác, đại diện lãnh đạo các Viện nghiệp vụ đã có nhiều ý kiến tham luận sôi nổi, thẳng thắn, chỉ ra những ưu điểm nổi bật, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ công tác năm 2019.
Đồng chí Nguyễn Đình Trung – Viện trưởng Viện Cấp cao 3  phát biểu kết luận chỉ đạo Hội nghị
 Phát biểu kết luận chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Trung - Viện trưởng Viện cấp cao 3 đã biểu dương, đánh giá cao kết quả công tác của Viện cấp cao 3 đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019. Để thực hiện tốt Chỉ thị công tác năm 2019 của Viện trưởng Viện KSND tối cao, Kế hoạch công tác năm 2019 của Viện cấp cao 3, đồng chí Viện trưởng Viện cấp cao 3 chỉ đạo đơn vị tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm:
Tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ. Tiếp tục chủ động tìm nguồn nhân sự có chất lượng để tuyển dụng, bổ sung biên chế. Phân bổ nhân sự cho các đơn vị trực thuộc hợp lý. Tiếp tục kiện toàn đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý. Sắp xếp, điều chuyển nhân sự giữa các đơn vị trực thuộc phù hợp với năng lực, sở trường công tác.
Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; tích cực kiểm tra, đôn đốc công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm. Tăng cường công tác tự đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ.
Nâng cao chất lượng nghiên cứu, xây dựng hồ sơ các loại án; chất lượng hoạt động xét hỏi, tranh tụng, bảo vệ kháng nghị, kết luận của KSV tại các phiên tòa, phiên họp. Đảm bảo giải quyết tốt các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và Ban Nội chính Trung ương theo dõi, chỉ đạo, các vụ án phức tạp, án dư luận quan tâm…
Tổ chức tốt các Hội nghị khoa học, Hội nghị tập huấn nghiệp vụ theo đúng kế hoạch đề ra./.
Hữu Hào - Hoàng Ân (Văn phòng)