VKSND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh: Hội nghị tổng kết công tác phối hợp giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm.

Vin trưng Vin cp cao 3 NguyĐình Trung phát biểu tại hội nghị
Tham dự hội nghị có tập thể lãnh đạo Viện cấp cao 3, lãnh đạo Văn phòng và các Viện nghiệp vụ, Kiểm sát viên và công chức được phân công phụ trách, theo dõi, phối hợp cùng tổ công tác biệt phái. Về phía địa phương có đại diện lãnh đạo 23 VKSND cấp tỉnh trong khu vực và công chức tham gia các tổ công tác biệt phái giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm tại Viện cấp cao 3.
Đại biểu tham dự hội nghị
Trước đó vào ngày 01/6/2015, 03 VKSND Cấp cao được thành lập và bắt đầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật, bao gồm nhiệm vụ giải quyết đơn, thông báo đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm. Đến ngày 28/4/2016 Viện cấp cao 3 ban hành quyết định số 41/QĐ-VC3-VP về việc thành lập các tổ công tác biệt phái, trên cơ sở đó chuyển một số đơn, thông báo đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm về Viện kiểm sát địa phương giải quyết theo quy trình thống nhất, đúng pháp luật, đảm bảo tiến độ và nâng cao hiệu quả hoạt động giải quyết đơn.
Hội nghị lần này được tổ chức nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp giữa Viện cấp cao 3 với Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam trong việc giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ công tác biệt phái; từ đó có các giải pháp phối hợp với Viện kiểm sát các địa phương để thực hiện tốt nhiệm vụ giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm trong thời gian tới.
Đại diện VKS tỉnh Long An phát biểu
Tại hội nghị có 9 ý kiến tham luận của đại diện 4 Vụ nghiệm vụ Viện cấp cao 3 và VKSND TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tiền Giang, Long An, An Giang, trong đó tập trung vào những nội dung về hoạt động phối hợp giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm trong thời gian qua: các vấn đề phát sinh khi Viện kiểm sát địa phương cáo cáo Viện cấp cao 3 xem xét kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đối với các bản án, quyết định đã có hiệu lực; trách nhiệm của Viện kiểm sát địa phương trong việc kiểm sát các bản án, quyết định giải quyết vụ án dân sự, hành chính, hình sự, kinh doanh thương mại của Toà án; công tác xác minh, thu thập chứng cứ theo yêu cầu của Viện cấp cao 3 phục vụ việc kháng nghị và bảo vệ kháng nghị…
Đại diện VKS tỉnh Tiền Giang phát biểu
Các đại biểu tham dự hội nghị cũng thảo luận về các giải pháp phối hợp giữa Viện cấp cao 3 và Viện kiểm sát địa phương, các kiến nghị cụ thể, khả thi gởi VKSND Tối cao và các cơ quan tư pháp trung ương để thực hiện tốt nhiệm vụ giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm của Viện cấp cao 3 trong thời gian sắp tới.
Khen thung các tp th cá nhân có thành tích xut sc
Tại hội nghị, Viện cấp cao 3 đã biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm.
Việt An