VKSND tỉnh Bình Thuận tổ chức hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm trong công tác giải quyết án dân sự.

Thực hiện Kế hoạch số 140/KH-VKS ngày 14/02/2019, chiều ngày 05/9/2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm công tác kiểm sát giải quyết án dân sự, hôn nhân gia đình quý III năm 2019.
Toàn cảnh hội nghị
Tham dự hội nghị tại điểm cầu VKSND tỉnh có đồng chí Nguyễn Thị Hương Lan - Phó viện trưởng, chủ trì hội nghị; tại 10 điểm cầu VKS cấp huyện có lãnh đạo Viện, các đồng chí Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, chuyên viên.
Khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hương Lan phát biểu chỉ đạo, đánh giá chất lượng, hiệu quả khâu công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình được nâng lên. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn tồn tại như tỷ lệ án hủy, sửa còn nhiều nhưng kháng nghị còn ít. Để làm tốt hơn nữa khâu công tác này đòi hỏi mỗi cán bộ, kiểm sát viên cần phải cố gắng, để áp dụng pháp luật được thống nhất, hạn chế tỷ lệ án hủy, sửa, đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã tổ chức tập huấn để Viện kiểm sát 2 cấp trao đổi, rút kinh nghiệm chung, nhằm thực hiện công tác được tốt hơn.
Tại buổi Hội nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh (phòng 9) báo cáo những vụ án mà cấp sơ thẩm xét xử, do có kháng cáo, kháng nghị mà cấp phúc thẩm đã xét xử phúc thẩm bị hủy, sửa để rút kinh nghiệm chung, đồng thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết án dân sự, hôn nhân gia đình để cùng nhau trao đổi đường lối giải quyết cho phù hợp, hạn chế tỷ lệ án hủy, sửa, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của lãnh đạo Viện.
                                                                                                                                                                                                               Nguyễn Thị Hằng
                                                  Phòng 9 - VKSND tỉnh Bình Thuận