VKSND tỉnh Tiền Giang tập huấn công tác văn thư, lưu trữ

Chiều ngày 13/9/2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác văn thư, lưu trữ đến 11 điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện và điểm cầu chính tại Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh.
Hội nghị do đồng chí Đoàn Tấn Minh - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh dự và chủ trì Hội nghị. Thành phần Hội nghị gồm Ban lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; lãnh đạo, công chức làm công tác văn thư, lưu trữ các đơn vị cấp phòng; Lãnh đạo Viện, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện.
Đ/c Đoàn Tấn Minh - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Tiền Giang phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Phát biểu khai mạc, chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Tấn Minh – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang đã chỉ rõ tầm quan trọng trong công tác văn thư, lưu trữ đối với ngành Kiểm sát Tiền Giang. Đồng chí đã khái quát những hạn chế trong công tác văn thư, lưu trữ của một số đơn vị trong thời gian qua như: Công chức làm công tác lưu trữ bố trí kiêm nhiệm nhiều nên việc quan tâm nghiên cứu tham mưu, đề xuất và thực hiện tốt công tác lưu trữ còn hạn chế; tình trạng tài liệu trong kho lưu trữ chưa được sắp xếp, lưu trữ theo quy định; tài liệu thu về lưu trữ cơ quan chỉ ở dạng sắp xếp sơ bộ…..
Tại Hội nghị, thay mặt ban lãnh đạo Viện, đồng chí Dương Thanh Quang – Phó Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và đồng chí Nguyễn Ánh Quang – Lưu trữ viên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã tiến hành tập huấn công tác văn thư, lưu trữ, hướng dẫn thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính trong ngành Kiểm sát nhân dân; triển khai các văn bản, quy định có liên quan đến công tác như: Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; Quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính trong ngành Kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 393/QĐ-VKSTC ngày 01/7/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Quy chế về công tác văn thư, lưu trữ trong ngành Kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 381/QĐ-VKSTC ngày 10/10/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao…Tại Hội nghị, các cán bộ phụ trách công tác văn thư – lưu trữ của các đơn vị cấp phòng và Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện đã tích cực trao đổi về những vấn đề còn vướng mắc trong công tác, đặc biệt là việc phân loại và xác định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ vẫn còn đang tồn đọng tại đơn vị.
Đ/c Dương Thanh Quang – Phó Chánh Văn phòng VKSND tỉnh Tiền Giang tập huấn công tác văn thư.
Hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ đã giúp cho công chức làm công tác văn thư, lưu trữ tại Viện kiểm sát nhân dân hai cấp xác định được thành phần hồ sơ, tài liệu có giá trị làm căn cứ để đơn vị xác định thời hạn bảo quản;hệ thống, cập nhập những văn bản mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ; sắp xếp hồ sơ, tài liệu khoa học đáp ứng yêu cầu công tác văn thư, lưu trữ của ngành Kiểm sát nhân dân; nâng cao và thống nhất nhận thức, thực hiện đúng thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. Kết thúc Hội nghị đồng chí Đoàn Tấn Minh – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị cần quan tâm đến công tác văn thư, lưu trữ; khắc phục những thiếu sót trong quá trình làm thực tế tại đơn vị, qua đó hoàn thành tốt công tác, nhiệm vụ được giao./.
Lê Thị Ngọc Hân
Văn phòng tổng hợp– VKSND tỉnh Tiền Giang