Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2020 và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Sáng ngày 06/01/2020, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2020.
Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang và đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện Kiểm sát Cấp cao và Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại thành phố Hồ Chí Minh. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang có các đồng chí trong Ban lãnh đạo VKSND tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tỉnh, Viện trưởng VKSND huyện, thành phố và các Kiểm sát viên trung cấp. Hội nghị được truyền hình trực tuyến đến điểm cầu của 15 VKSND huyện, thành phố.
Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm
Tại hội nghị đồng chí Lê Văn Dương, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh báo cáo kết quả công tác kiểm sát năm 2019, qua đó: Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Kiên Giang tiếp tục diễn biến phức tạp. Cơ quan chức năng đã phát hiện khởi tố 1.075 vụ 1.618 bị can (giảm 131 vụ so với năm 2018). Trong số vụ án khởi tố mới có giảm nhưng các tội phạm giết người, cố ý gây thương tích…do có mâu thuẫn trong quan hệ xã hội, hành vi thực hiện có tính chất dã man, côn đồ, hậu quả đặc biệt nghiêm trọng vẫn còn xảy ra nhiều (Giết người 39 vụ 70 bị can và Cố ý gây thương tích 242 vụ 276 bị can). Tình hình tranh chấp dân sự, hôn nhân dân gia đình sơ thẩm tăng tăng 1.675 vụ, 47 việc, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động giảm tăng 34 vụ. Đã chủ động đề ra các giải pháp thực hiện tốt các chỉ tiêu của Ngành đề ra (có 16 chỉ tiêu đơn vị không phát sinh), trong đó thực hiện vượt 23/80 chỉ tiêu, đạt 53/80 chỉ tiêu. Thông qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, đã ban hành 45 kháng nghị và 132 kiến nghị yêu cầu cơ quan tư pháp các cấp, cơ quan, tổ chức có liên quan khắc phục vi phạm, phòng ngừa tội phạm; các kháng nghị, kiến nghị bảo đảm có căn cứ, đúng pháp luật nên được chấp nhận, khắc phục sửa chữa. Đã chủ động đề ra nhiều giải pháp mang tính đột phá để thực hiện có hiệu quả mục tiêu của Ngành đề ra; chú trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành để nâng cao chất lượng, hiệu quả một cách thiết thực. Kết quả VKSND tỉnh Kiên Giang là một trong bốn đơn vị trong toàn Ngành được VKSND tối cao chấm điểm tuyệt đối trong bảng xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin của toàn Ngành (đạt 1000/1000 điểm). VKSND tỉnh đã chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong Ngành; nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động công tác. Gắn nhiệm vụ, giải pháp công tác, cùng với việc phát động các phong trào thi đua sôi nổi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ngành; phối hợp với các cơ quan nội chính, tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo giải quyết kịp thời vụ việc phức tạp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng những thành tích của VKSND tỉnh đã đạt được trong năm 2019 và nhấn mạnh trong thời gian tới, dự báo tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật vẫn còn tiếp tục diễn biến phức tạp với tính chất và hậu quả ngày càng nghiêm trọng. Tội phạm tham nhũng, tội phạm ma túy, tội phạm giết người, các loại tội phạm có tổ chức theo đặc điểm của từng địa bàn trong tỉnh có thể xảy ra phức tạp. Trước yêu cầu của Đảng và Nhân dân đối với các cơ quan tư pháp, trong đó có Viện Kiểm sát nhân dân ngày càng cao; các cơ quan tư pháp phải thật sự là chỗ dựa niềm tin của nhân dân trong việc bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, đồng thời phải là công cụ hữu hiệu bảo vệ pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa, đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm và mọi vi phạm pháp luật. Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 cũng đã nhấn mạnh mục tiêu là “phải xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hoạt động tư pháp được tiến hành có hiệu quả và hiệu lực cao”.
Qua đó để thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2020 và những năm tiếp theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị VKSND quán triệt thực hiện những nhiệm vụ cơ bản sau: Triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tích cực tham gia góp ý xây dựng văn kiện trình Đại hội; Kế hoạch của Tỉnh ủy về việc tổ chức Đại hội các cấp tiến tới Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; giải quyết dứt điểm những khiếu kiện phức tạp, kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân, những vụ, việc tiềm ẩn nguy cơ trở thành “điểm nóng”, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm thành công Đại hội đảng các cấp. Quán triệt thực hiện nghiêm chỉnh Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07-12-2015 và Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 19-11-2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, các vụ việc dư luận quan tâm nhất là vụ việc thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo; nâng cao chất lượng công tác phát hiện, xử lý thuộc trách nhiệm của Ngành.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đề nghị  tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và Viện Kiểm sát 2 cấp của tỉnh cần phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu, giữ vững vai trò là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, trong đó cần làm tốt vai trò tham mưu cho các cấp uỷ về những giải pháp đảm bảo trật tự an toàn xã hội và xem đây là yêu cầu hàng đầu trong thực thi nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Trong đó Ban cán sự Đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, xây dựng các kế hoạch, chương trình công tác, bảo đảm bám sát, cụ thể hóa từng nhiệm vụ nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu trong Chỉ thị công tác năm 2020 của Viện trưởng VKSND tối cao, Nghị quyết của Tỉnh ủy. Đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ; chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đi đôi với tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo phục vụ phát triển và có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; bảo đảm sự đoàn kết, kế thừa những kết quả tốt đẹp, ổn định để phát triển.
Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, 
Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của VKSND, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu đạt, vượt các chỉ tiêu và hoàn thành các nhiệm vụ theo yêu cầu của Quốc hội; tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; nâng cao trách nhiệm và vai trò, chất lượng, hiệu quả trong công tác kiểm sát hoạt động tư pháp. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan có liên quan kịp thời xử lý các vụ, việc khiếu kiện đông người, phức tạp, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tăng cường các hoạt động nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm qua 60 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Kiểm sát nhân dân và 44 năm thành lập VKSND tỉnh; chuẩn bị các điều kiện để hưởng ứng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân. Chủ động phát động các phong trào thi đua yêu nước, bảo đảm công tác thi đua, khen thưởng thực chất và thực sự tạo động lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị hướng đến Đại hội thi đua yêu nước ngành Kiểm sát lần thứ VI tiến tới Đại hội thi đua yêu nước Toàn quốc lần thứ X.
Tập thể lãnh đạo VKSND tỉnh Kiên Giang đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ
Viện trưởng VKSND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc trao Cờ thi đua cho các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Khối năm 2019
Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Thay mặt Ban Cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Viện trưởng VKSND tỉnh xin cảm ơn sự quan tâm sâu sát, chỉ đạo quyết liệt của Thường trực Tỉnh uỷ dành cho ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh trong thời gian qua; sự quan tâm chỉ đạo toàn diện về mọi mặt của lãnh đạo VKSND tối cao. VKSND tỉnh sẽ tiếp thu đầy đủ nội dung chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Thường trực Tỉnh uỷ, lãnh đạo VKSND tối cao, sẽ bổ sung vào Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2020 của Ngành Kiểm sát tỉnh để tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan ban, ngành cấp tỉnh để ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.
Văn Ty
Văn phòng VKSND tỉnh