THÔNG BÁO: Tuyển dụng công chức năm 2023

file:///Files/van_ban/NAM 2023/THANG 9/Thông báo tuyển dụng năm 2023.pdf

 

TẢI TẠI ĐÂY: PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN + LÝ LỊCH TỰ KHAI