VKSND tỉnh Bình Phước tập huấn trực tuyến công tác kiểm sát xét xử án hình sự năm 2020

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020, ngày 08/10/2020, VKSND tỉnh Bình Phước đã tổ chức chức tập huấn trực tuyến công tác kiểm sát xét xử án hình sự năm 2020. Đồng chí Đoàn Văn Bắc - Tỉnh ủy viên, Viện trưởng VKSND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.
Đồng chí Đoàn Văn Bắc - Tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viên KSND tỉnh chỉ đạo hội nghị
Đồng chí Đoàn Văn Bắc - Tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viên KSND tỉnh chỉ đạo hội nghị
Đồng chí Vũ Văn Chương  - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo và kiểm sát viên, kiểm tra viên các Phòng 1, 3, 7 thuộc VKSND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo, kiểm sát viên, công chức làm công tác kiểm sát án hình sự dự Hội nghị trực tuyến tại 11 điểm cầu của VKSND cấp huyện.
Tại hội nghị, đồng chí Lê Quốc Hoàng - Trưởng Phòng kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự (Phòng 7) đã triển khai 02 chuyên đề: “Một số vi phạm, thiếu sót của VKSND tỉnh Bình Phước đối với các vụ án hình sự bị cấp phúc thẩm hủy án để điều tra lại năm 2019 và giải pháp khắc phục”; “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kháng nghị phúc thẩm án hình sự”.
Đồng chí Hà Văn Hiến - Phó trưởng Phòng 7 triển khai những nội dung liên quan đến Hướng dẫn số 24/HD-VKSTC ngày 05/8/2020 của VKSND tối cao về công tác kiểm sát bản án, quyết định hình sự của Tòa án nhằm nâng cao số lượng, chất lượng kháng nghị, kiến nghị và thông báo rút kinh nghiệm của VKSND.
Tại hội nghị, các đơn vị tham dự trực tiếp cũng như trực tuyến đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến cho Hội nghị, đại điện các đơn vị cũng đã nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong những vụ án cấp phúc thẩm hủy án để điều tra lại để Hội nghị  đánh giá nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục.
Hội nghi tập huấn trực tuyến đến 11 điểm cầu Viện KSND cấp huyện.
Hội nghi tập huấn trực tuyến đến 11 điểm cầu Viện KSND cấp huyện.
Kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Văn Chương - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh đã biểu dương tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo Viện, kiểm sát viên các đơn vị đã nhanh chóng giải quyết hầu hết vụ án cấp phúc thẩm hủy án để điều tra lại trong năm 2019. Đồng chí nhấn mạnh phải nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực và trình độ của Kiểm sát viên; Kiểm sát viên được phân công phải nghiên cứu kỹ hồ sơ, tài liệu để kiểm sát chặt chẽ việc phê chuẩn và chủ động đề ra yêu cầu điều tra. Phải bám sát tiến độ điều tra, đề ra yêu cầu điều tra nhằm khắc phục kịp thời những thiếu sót về chứng cứ hoặc vi phạm tố tụng; tăng cường công tác phối hợp trong ngành và phối hợp liên ngành; các giải pháp về hoạt động nghiệp vụ; về tăng cường kiểm tra nghiệp vụ, nâng cao trách nhiệm và chất lượng trong thỉnh thị và trả lời thỉnh thị; tăng cường tổng kết thực tiễn, thông báo rút kinh nghiệm, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm cá nhân để xảy ra vi phạm…
 
 Hoàng Công - VKSND tỉnh Bình Phước