Viện KSND Cấp Cao tại TP. Hồ Chí Minh thăm quan căn cứ trung ương cục miền Nam

Ngày 10/11 Lãnh đạo Viện Cấp Cao 3 cùng tập thể cán bộ, công chức Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc kinh doanh thương mại, lao động (Viện 4) thăm quan căn cứ trung ương cục miền Nam