LỊCH THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2020 - VÒNG 1

Địa điểm: Trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh
                 Đường 449 Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh