THÔNG BÁO: Tổ chức sơ tuyển đối với thí sinh đăng ký thi tuyển công chức năm 2020