Thông báo: V/v không tổ chức tiếp khách, nhận hoa nhân kỷ niệm ngày thành lập VKSND