Bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ 3 VKSND tối cao

Ngày 01/10/2018, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự và chỉ đạo Lễ công bố, trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3) Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Cùng dự có đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội và toàn thể lãnh đạo, công chức Vụ 3 Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

 

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí

trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Đỗ Mạnh Bổng và phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, đồng chí Phan Văn Tâm, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao công bố Quyết định số 28/QĐ-VKSTC ngày 27/9/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm đồng chí Đỗ Mạnh Bổng, Kiểm sát viên cao cấp, Phó Vụ trưởng giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3) Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2018.

Toàn cảnh buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ghi nhận, biểu dương thành tích của đồng chí Đỗ Mạnh Bổng trong quá trình công tác; đồng thời nhấn mạnh việc bổ nhiệm đồng chí Đỗ Mạnh Bổng giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ 3 thể hiện sự quan tâm của Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhằm kiện toàn tổ chức cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị trong giai đoạn mới. Đồng chí Viện trưởng tin tưởng trên cương vị mới, đồng chí Đỗ Mạnh Bổng luôn gương mẫu, phát huy năng lực, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, phát huy truyền thống đoàn kết của đơn vị, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đảng, chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, xứng đáng với sự quan tâm của Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao và sự tín nhiệm của cán bộ, công chức trong đơn vị.
Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí chỉ đạo, Vụ 3 cần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp Trung ương xử lý các vụ án lớn về tham nhũng, kinh tế, chức vụ, các vụ án được dư luận xã hội quan tâm, đặc biệt là các vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 
Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Đỗ Mạnh Bổng cảm ơn sự quan tâm của Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Vụ Tổ chức cán bộ và sự ủng hộ của toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị. Trên cương vị mới, đồng chí hứa tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị, phấn đấu cùng tập thể lãnh đạo, cấp ủy đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.
Sau Lễ công bố, trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Vụ trưởng Vụ 3, được sự ủy quyền của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đồng chí Phan Văn Tâm, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo cấp phòng thuộc Vụ 3 Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Đồng chí Phan Văn Tâm, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao

trao Quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Dương Mạnh Hoàng

Ngày 01/10/2018, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ký Quyết định số 59/QĐ-VKSTC về việc bổ nhiệm đồng chí Dương Mạnh Hoàng, Kiểm sát viên trung cấp giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp (Phòng 1) Vụ 3 Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2018.
Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Đỗ Mạnh Bổng, Vụ trưởng Vụ 3 Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhấn mạnh đây là vinh dự đồng thời là trách nhiệm cao đối với đồng chí Dương Mạnh Hoàng trong quá trình công tác. Đồng chí Vụ trưởng tin tưởng trên cương vị mới, đồng chí Dương Mạnh Hoàng sẽ tiếp tục phát huy năng lực, cố gắng cùng tập thể Phòng 1 và toàn thể Vụ 3 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh tại buổi lễ: 

Trường Giang

Theo vksndtc.gov.vn