Chi bộ Văn phòng – Viện cấp cao 3 tổ chức sinh hoạt chuyên đề về “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng”

Thực hiện kế hoạch số 44 – KH/ĐU ngày 30/8/2020 của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức sinh hoạt chuyên đề cấp Đảng bộ năm 2020, chiều ngày 23/9/2020, Chi bộ Văn phòng Viện cấp cao 3 đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng”
Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Huỳnh Thị Ngọc Hoa – Bí thư Chi bộ Văn phòng đã nhấn mạnh ý nghĩa và giá trị thực tế của chuyên đề, đó là việc đòi hỏi mỗi đảng viên phải liên hệ thực tiễn tại chi bộ về những ưu điểm cũng như các tồn tại hạn chế, để từ đó tự đánh giá một cách chính xác, khách quan và trung thực nhất về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm nâng cao nhận thức, thấm nhuần công tác xây dựng đảng về tư tưởng, chính trị, tổ chức, bộ máy, công tác cán bộ, đạo đức và việc vận dụng khoa học vào công tác chuyên môn, nâng cao hiệu quả nhiệm vụ công tác.
Mở đầu buổi sinh hoạt, Các đảng viên trong Chi bộ được xem đoạn phim tư liệu về “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng” để hiểu rõ hơn năng lực cầm quyền của đảng và bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên là hai tiêu chí nội dung căn bản bảo đảm cho đảng ta thực sự là một đảng cầm quyền.
Các đảng viên trong Chi bộ được xem đoạn phim tư liệu về “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng”
Cũng tại buổi sinh hoạt, các đảng viên trong chi bộ đã tích cực tham gia thảo luận, chủ động đề ra các giải pháp cụ thể, hữu hiệu gắn với nhiệm vụ chung của đơn vị, trên cơ sở phù hợp với năng lực, sở trường công tác của bản thân, bắt đầu từ những việc làm cụ thể và thiết thực của người cán bộ, công chức như: Thực hiện nghiêm túc các quy định, Quy chế, nguyên tắc làm việc, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức; xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân đối với tập thể, đơn vị; đổi mới phong cách, tác phong làm việc, chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm; thẳng thắn, hòa đồng, minh bạch, quan điểm rõ ràng trong công việc; nói đi đôi với làm...
Các đảng viên trong chi bộ đã tích cực tham gia thảo luận
Buổi sinh hoạt chuyên đề đã góp phần giúp cho cán bộ, đảng viên trong chi bộ thấm nhuần sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó khơi dậy lòng tự hào, nâng cao nhận thức, bản lĩnh, lập trường tư tưởng chính trị, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc tích cực, tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh. khẳng định những thành tựu đạt được qua sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân; tạo động lực mới trong việc đẩy mạnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VKSND cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh nói chung và Nghị quyết Đại hội Chi bộ Văn phòng nói riêng.
Lê Đông - VP