Chi bộ Văn phòng Viện KSND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022

Thực hiện Kế hoạch số 132/KH/ĐU ngày 27/12/2019 của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh (Viện cấp cao 3) về việc tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020–2022. Sáng ngày 19/02/2020, Chi bộ Văn phòng tổ chức Đại hội và được xác định là đại hội điểm của Đảng bộ Viện cấp cao 3.
Tham dự đại hội có đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh; các Đảng ủy viên, đại diện các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện cấp cao 3 và toàn thể đảng viên thuộc Chi bộ Văn phòng Viện cấp cao 3 tham dự.
 Toàn cảnh đại hội
Báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 của Chi bộ Văn phòng do đồng chí Huỳnh Thị Ngọc Hoa, Bí thư Chi bộ trình bày tại đại hội, nhiệm kỳ qua công chức, đảng viên và quần chúng nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan theo đúng đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh những thuận lợi, vẫn còn nhiều khó khăn do khối lượng công việc của Văn phòng rất lớn, bao quát nhiều lĩnh vực trong khi đó nhân sự chưa đáp ứng về số lượng. Tập thể Chi ủy thực hiện công tác chuyên môn và kiêm nhiệm công tác Đảng nên việc đầu tư cho hoạt động chi bộ còn hạn chế. Trong nhiệm kỳ, do yêu cầu công tác, Đảng ủy 02 lần chỉ định thay đổi đồng chí Bí thư Chi bộ, ngoài ra đồng chí Phó bí thư và Chi ủy viên luân phiên đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung nên công tác lãnh đạo, chỉ đạo gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Chi bộ đã nỗ lực khắc phục khó khăn, giữ vững sự đoàn kết nội bộ, thống nhất và có sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy với chính quyền, đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Trong nhiệm kỳ qua đơn vị đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Chi bộ và đơn vị.
Trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng: Chi bộ thường xuyên nắm tình hình, tư tưởng, chính trị, lối sống của cán bộ, đảng viên; trong lãnh đạo công tác chuyên môn, chi bộ đã thường xuyên quán triệt, tổ chức cho cán bộ đảng viên nghiên cứu những nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy cấp trên và văn bản pháp luật mới, thực hiện tốt chủ trương theo phương châm “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Chất lượng, hiệu quả” ; Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tham mưu, tổng hợp, thống kê và công nghệ thông tin, công tác hành chính, quản trị và tài vụ, công tác tổ chức cán bộ, thanh tra và thi đua khen thưởng, công tác tiếp công dân và xử lý đơn. Tại Đại hội, các đảng viên đã tích cực tham gia đóng góp dự thảo Báo cáo tổng kết Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2017 – 2020; đóng góp dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ Viện cấp cao 3. 
Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Bí thư  Đảng ủy Viện cấp cao 3  phát biểu tại Đại hội
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy Viện cấp cao 3 biểu dương thành tích của Chi bộ Văn phòng đạt được trong nhiệm kỳ 2017 – 2020. Trong nhiệm kỳ tới, để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, đồng chí lưu ý một số vấn đề cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể: Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên và quần chúng trong đơn vị; quyết tâm thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng cấp trên, quyết tâm giữ vững danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, góp phần xây dựng đảng bộ Viện cấp cao 3 trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.
Ban Chi ủy Chi bộ Văn phòng  nhiệm kỳ 2020 2022  ra mắt Đại hội
Đảng ủy và Lãnh đao Viện cấp cao 3 tặng hoa chúc mừng Chi bộ Văn phòng
Đại hội đã bầu ra Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020 – 2022 gồm 03 đồng chí là: Huỳnh Thị Ngọc Hoa, Lâm Phước Hưởng, Nguyễn Thu Hường; Đại hội nhất trí nhất trí bầu đồng chí Huỳnh Thị Ngọc Hoa – Chánh văn phòng làm Bí thư chi bộ Văn phòng; đồng chí Lâm Phước Hưởng – Kiểm sát viên trung cấp làm Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng thuộc Đảng ủy Viện cấp cao 3.                                    
Trần Thị Huệ, Lý Phương Nam – Văn phòng