Chi bộ Viện 2, Đảng bộ Viện cấp cao 3 tổ chức chuyên đề “Ôn lại truyền thống yêu nước, phát huy tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân” tại Đài tưởng niệm anh hùng liệt sỹ Võ Thị Sáu và khu di tích lịch sử cách mạng Minh Đạm

Thực hiện theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Chương trình trọng tâm năm 2023, gày 30/11/2023, chi bộ Viện 2 tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Ôn lại truyền thống yêu nước, phát huy tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân” tại Đài tưởng niệm anh hùng liệt sỹ Võ Thị Sáu (là căn nhà được gia đình Võ Thị Sáu thuê ở khi chị mới 4 tuổi. Đến năm 1980, chính quyền cho tu bổ lại ngôi nhà và xây dựng thêm công viên tượng đài Võ Thị Sáu bên cạnh để làm nơi tưởng niệm) và khu di tích lịch sử cách mạng Minh Đạm huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (ghép tên hai liệt sĩ Bùi Công Minh và Mạc Thanh Đạm, hy sinh cùng ngày 17/01/1948).

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên của chi bộ Viện 2 nghe đại diện Ban quản lý khu di tích kể lại tấm gương bất khuất, anh dũng của anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu (1933 - 1952) và tinh thần yêu nước của quân và dân huyện Long Điền nói riêng và người dân Bà Rịa Vũng Tàu nói chung trong hai cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Qua sinh hoạt chuyên đề tại hai khu di tích nói trên đã đem lại ý nghĩa thiết thực, giúp cho cho cán bộ, đảng viên và người lao động của Viện 2 ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc Việt nam để  độc lập tự do cho ngày hôm nay. Từ đó, mỗi cá nhân phải không ngừng nâng cao trách  nhiệm của người cán bộ Kiểm sát để phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân.

 Hữu Hào – Viện 2