Chi bộ Viện 3 phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2020) và Đại hội Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao lần thứ XXV (nhiệm kỳ 2020 – 2025)

Trong không khí cả nước long trọng tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Tổng khởi nghĩa giành chính quyền và Cách Mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2020), Chi bộ Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính (Viện 3) đã ban hành kế hoạch phát động toàn thể đảng viên và quần chúng đang công tác tại Viện 3 thực hiện đợt thi đua lập thành tích chào mừng 75 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2020) và Đại hội Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao lần thứ XXV (nhiệm kỳ 2020 – 2025).
Được sự thống nhất của đ/c Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp phụ trách và đ/c Viện trưởng Viện 3, Chi ủy Viện 3 đã xây dựng kế hoạch thi đua nhằm lãnh đạo đảng viên, quần chúng phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị hướng đến mục tiêu góp phần hoàn thành các chỉ tiêu theo yêu cầu thống kê số liệu năm công tác đến hết ngày 30/9/2020 theo nội dung Nghị quyết 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án cũng như các chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 139/2QĐ-VKSTC ngày 29/4/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Kết quả bước đầu 100% đảng viên, quần chúng đều đã đăng ký thi đua bằng văn bản với các nội dung có chỉ tiêu đánh giá phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ của từng cá nhân trong thời gian từ ngày 19/8/2020 đến hết ngày 30/9/2020. Các nội dung đăng ký thực hiện cụ thể như:
Về chính trị tư tưởng: đảng viên và quần chúng kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; giữ vững quan điểm lập trường chính trị; nêu cao tinh thần tự giác, chủ động cập nhật diễn biến tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trong nước cũng như quốc tế; học tập, phổ biến và triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp; nghiên cứu đóng góp ý kiến đối với dự thảo nghị quyết đại hội Đảng các cấp sắp diễn ra – đặc biệt là Đại hội Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao lần thứ XXV; tích cực tham gia đầy đủ đợt sinh hoạt chính trị do cấp ủy Đảng phát động; kiên quyết và khéo léo trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá cách mạng…
Về thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị công tác: đảng viên và quần chúng lựa chọn và đăng ký một số nội dung bao gồm nghiên cứu và đóng góp ý kiến đối với dự thảo văn bản triển Quy chế 222; đạt kết quả cao trong các khóa đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn; nâng cao chất lượng kiểm sát thông báo thụ lý phúc thẩm của Tòa án, kịp thời phát hiện vi phạm để tham mưu kiến nghị cụ thể và tổng hợp vi phạm để ban hành kiến nghị tổng hợp; nghiên cứu lập hồ sơ kiểm sát án phúc thẩm theo đúng quy định;  nâng cao chất lượng nghiên cứu hồ sơ phúc thẩm, kịp thời phát hiện các thiếu sót của cấp sơ thẩm thực hiện quyền yêu cầu của Viện kiểm sát thông qua công tác yêu cầu Tòa án xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ trong giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm; góp phần thực hiện khâu đột phá năm 2020 là “Nâng cao chất lượng phát biểu của Kiểm sát viên tại các phiên tòa, phiên họp”; nghiên cứu lập tờ trình giải quyết đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm trong thời hạn quy định; đạt tỉ lệ giải quyết 60% về đơn và đạt tỉ lệ 80% về đơn đã có hồ sơ; các Kiểm sát viên cao cấp đăng ký đăng ký phiên tòa rút kinh nghiệm; nâng cao chất lượng bài phát biểu tại các phiên tòa phúc thẩm, giám đốc thẩm; đảm bảo đúng quy định về báo cáo duyệt án trước và sau xét xử, báo cáo Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm; tăng cường trách nhiệm trong công tác kiểm sát bản án, quyết định của cấp sơ thẩm để kịp thời phát hiện vi phạm tham mưu Lãnh đạo ban hành kháng nghị, các trường hợp vi phạm chưa đến mức kháng nghị thì tham mưu ban hành kiến nghị, thông báo rút kinh nghiệm; tổng kết thực tiễn để tham mưu lãnh đạo Viện cấp cao 3 ban hành các kiến nghị yêu cầu Tòa án, các cơ quan, tổ chức khắc phục vi phạm cũng như ban hành thông báo rút kinh nghiệm đối với Viện kiểm sát các cấp trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính…
Về phong cách đạo đức, lối sống: giữ vững đạo đức tác phong của đảng viên, công chức ngành Kiểm sát nhân dân; thực hiện nghiêm quy định về kỷ luật công vụ, thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid 19; tích cực thực hiện công tác xã hội vì cộng đồng…
Chi ủy Viện 3 đã tổng hợp các nội dung đã được đảng viên, quần chúng đăng ký và phối hợp cùng tập thể lãnh đạo Viện 3 theo dõi, kịp thời điều chỉnh các biện pháp quản lý, chỉ đạo điều hành trong đơn vị nhằm hướng đến mục tiêu tại thời điểm thống kê 30/9/2020 sẽ đạt và vượt các chỉ tiêu công tác theo Nghị quyết 96 của Quốc hội cũng như các chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ theo Quyết định 139.
Với sự nhất trí và quyết tâm cao nhất của tập thể đảng viên và quần chúng, các đợt thi đua ngắn hạn là một trong những mô hình sinh hoạt chính trị thực sự hiệu quả mà Chi bộ Viện 3 đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện để tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đã được thống nhất thông qua tại Nghị quyết Đại hội Chi bộ Viện 3 nhiệm kỳ 2020 – 2022.
Chử Thị Định – Chi bộ Viện 3