Chi bộ Viện 4: "Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về truyền thống cách mạng trong công tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao nhận thức về chính trị, vững về tư tưởng và đoàn kết trong mọi hoạt động chung của đơn vị".

Trong chương trình công tác tuyên giáo của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, công tác xây dựng Đảng luôn được quan tâm chú trọng nhằm tăng cường nâng cao nhận thức kiên định chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và không ngừng vận dụng, phát triển sáng tạo gắn liền với thực tiễn của nước ta, luôn kiên định với chủ trương đường lối của Đảng, quyết tâm củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, từ đó tự rèn luyện bản thân phát huy hết vai trò nêu gương cho quần chúng nhân dân.

Bám sát vào nội dung công tác tuyên giáo của Đảng ủy, nhằm đa dạng hóa hình thức sinh hoạt. Ngày 27/8/2022, Chi bộ Viện 4 đã tổ chức chuyên đề về nguồn tại Khu di tích cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc "Thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu", tọa lạc tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Đây là quần thể công trình lịch sử văn hóa nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp và Đồng bằng sông Cửu Long. Công trình này là một biểu tượng giá trị sâu sắc về lịch sử văn hóa, một giá trị tinh thần to lớn của đồng bào Miền Nam về tinh thần yêu dân, yêu nước của cụ Nguyễn Sinh Sắc và sự hy sinh cao cả cống hiến một đời vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Trong không khí trang nghiêm của lễ dâng hương, tất cả các đảng viên trong chi bộ với niềm xúc động về sự hy sinh to lớn của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, vừa là người Cha, người Thầy kiến tạo, hun đúc và xây dựng được tính cách vĩ đại để cho chúng ta có được Chủ tịch Hồ Chí Minh hôm nay. Các đảng viên xin hứa sẽ giữ trọn lời thề trung thành son sắc với Đảng, với nhân dân và nguyện sẽ đem hết sức mình rèn luyện, tu dưỡng, đoàn kết tạo nên một tập thể vững mạnh, không hổ thẹn với các bậc tiền nhân./.

Một số hình ảnh về nguồn:

Hoàng Ân - Văn phòng