Chi bộ Viện 4 tổ chức sinh hoạt chuyên đề: “Vận dụng tấm gương làm việc trách nhiệm, khoa học của Chủ tịch Hồ Chí Minh để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

Chi bộ Viện 4 tổ chức sinh hoạt chuyên đề: “Vận dụng tấm gương làm việc trách nhiệm, khoa học của Chủ tịch Hồ Chí Minh để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”
Hòa chung không khí chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) và thực hiện Kế hoạch số 206-KH/ĐU ngày 21/3/2022 của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, vào ngày 09/5/2022, Chi bộ Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc Kinh doanh thương mại, Lao động (Viện 4) đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Vận dụng tấm gương làm việc trách nhiệm, khoa học của Chủ tịch Hồ Chí Minh để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Đồng chí Nguyễn Văn Tùng – Bí thư Đảng ủy, Phó viện trưởng Viện cấp cao 3 tham dự và chỉ đạo. Đồng chí Nguyễn Thị Ngát – Bí thư chi bộ, Viện trưởng Viện 4 chủ trì buổi sinh hoạt. Tham dự còn có đồng chí Phạm Đình Cúc – Phó Viện trưởng Viện cấp cao 3 phụ trách Viện 4, đồng chí Vũ Hồng Cường – Đảng ủy viên phụ trách công tác tuyên giáo cùng tập thể cán bộ, đảng viên chi bộ Viện 4.
1
2
Toàn cảnh sinh hoạt chuyên đề của các lãnh đạo Viện 4
Chủ tịch Hồ Chí Minh “là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước. Trong bối cảnh đất nước đổi mới và tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu…nên việc học tập và làm theo Bác nói chung, học tập và làm theo tấm gương làm việc trách nhiệm, khoa học của Bác nói riêng lại càng đặt ra bức thiết.
Người định nghĩa về tinh thần trách nhiệm bằng những từ ngữ rất giản dị, dễ hiểu, đó là: “Tinh thần trách nhiệm là: nắm vững chính sách, đi đúng đường lối quần chúng, làm tròn nhiệm vụ”; “khi Đảng, Chính phủ, hoặc cấp trên giao cho ta việc gì, bất kỳ to hay nhỏ, khó hay dễ, ta cũng đưa cả tinh thần, lực lượng ra làm cho đến nơi đến chốn, vượt mọi khó khăn, làm cho thành công”. Dù ở địa vị nào, làm công tác gì, gặp hoàn cảnh nào, đều phải có tinh thần trách nhiệm; “đã phụ trách việc gì, thì quyết làm cho kỳ được, cho đến nơi đến chốn, không sợ khó nhọc, không sợ nguy hiểm”. Trong thực hiện nhiệm vụ được giao phải “có gan phụ trách”, dám nghĩ dám làm, chủ động sáng tạo để có kết quả cao nhất; Nêu cao tinh thần trách nhiệm là phải làm tròn trách nhiệm của mình một cách tự giác, theo lương tâm, lương tri; làm việc theo nhu cầu nội tâm cá nhân. Làm việc cẩu thả, chậm chạp, làm cho có chuyện, dễ làm khó bỏ, đánh trống bỏ dùi, gặp sao làm vậy là không có tinh thần trách nhiệm. Làm việc khoa học của Hồ Chí Minh là làm việc gì cũng luôn đi sâu đi sát, nghiên cứu, điều tra, khảo sát kỹ lưỡng; Làm việc có chương trình, kế hoạch; Gắn với kiểm tra, tổng kết, rút kinh nghiệm; Làm việc phải cụ thể, kịp thời, thiết thực, có trọng điểm và nắm điển hình; Luôn đổi mới, sáng tạo trong công việc.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy: Cán bộ là cái gốc của mọi việc. Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém. Bác Hồ cũng từng nói: "Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền". Vì vậy, Người luôn luôn yêu cầu cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trong mọi việc. Đối với đảng viên, công chức ngành Kiểm sát, việc thực hiện trách nhiệm nêu gương theo các chỉ thị, quy định của Đảng gắn liền với thực hiện nghiêm túc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” và đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.
Thấm nhuần tư tưởng và lời dạy của Người, tại buổi sinh hoạt chuyên đề, cán bộ, đảng viên Chi bộ Viện 4 đã trình bày các tham luận gắn với vai trò là một người đảng viên, cán bộ ngành Kiểm sát, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm và làm việc khoa học trong thực tiễn công việc được giao; về trách nhiệm nêu gương của ngành Kiểm sát nhân dân “Lãnh đạo đơn vi phải thật sự công bằng, trách nhiệm, gương mẫu…” hay “..cấp dưới phải trung thực, tận tụy, trách nhiệm trong công việc”. Ngoài ra, buổi sinh hoạt cũng là nơi các cán bộ, đảng viên bày tỏ những trăn trở với nghề, chia sẻ những kinh nghiệm, đề ra các giải pháp trong việc thực hiện nhiệm vụ làm sao cho giải quyết kịp thời, khoa học và hiệu quả.
Kết luận tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Nguyễn Văn Tùng – Bí thư Đảng ủy Viện cấp cao 3 đánh giá cao công tác tổ chức của Chi bộ Viện 4 về hình thức cũng như nội dung của buổi sinh hoạt chuyên đề. Đồng thời, sau buổi sinh hoạt chuyên đề, Đảng ủy Viện cấp cao 3 yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên Chi bộ Viện 4 phải có sự chuyển biến thực tế về chất lượng công việc, có sự đổi mới, sáng tạo, những cái cũ không tốt thì bỏ, không để buổi sinh hoạt chuyên đề mang tính hình thức, làm cho có; Tự các đồng chí đảng viên rút ra cho mình các bài học về tinh thần trách nhiệm từ buổi sinh hoạt chuyên đề hôm nay bằng các việc làm cụ thể như: phương pháp lập hồ sơ khoa học, nghiên cứu hồ sơ và sắp xếp giải quyết công việc, phân loại hồ sơ, thử nghiệm bằng hình thức mô hình hóa án KDTM bằng bảng biểu, áp dụng chuyển đổi số vào thực hiện nhiệm vụ.
Đồng chí Nguyễn Thị Ngát – Bí thư chi bộ Viện 4 tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy. Chi bộ Viện 4 hứa sẽ tiếp tục học tập và nêu gương theo tấm gương làm việc trách nhiệm và khoa học của Chủ tịch Hồ Chí Minh để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ công tác được giao, xây dựng tập thể đảng vững mạnh, đoàn kết và phát triển./.