Chi bộ Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính tổ chức Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2020 – 2022

Thực hiện Kế hoạch số 132/KH/ĐU ngày 27/12/2019 của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh (Viện cấp cao 3) về việc tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020–2022. Chiều ngày 25/02/2020, Chi bộ Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính (Viện 3) đã tổ chức Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2020 - 2022.
 Tham dự đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Tùng - Phó Bí thư Đảng ủy Viện cấp cao 3; đồng chí Lâm Quang Trường – Phó Viện trưởng Viện cấp cao 3; đồng chí Lê Đông – Bí thư Chi đoàn Viện cấp cao 3; đồng chí Nguyễn Hải Long – phụ trách công tác đảng vụ Đảng ủy và toàn thể đảng viên thuộc Chi bộ Viện 3.
Toàn cảnh nghi thức khai mạc Đại hội
Thay mặt Chi ủy nhiệm kỳ 2017 – 2020, đ/c Vũ Hồng Cường – Bí thư Chi bộ - đã trình bày các tài liệu theo quy định về thành phần Văn kiện Đại hội Chi bộ. Trong đó, nội dung Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 đã nêu rõ được các thành tựu của Chi bộ trong nhiệm kỳ; thẳng thắn chỉ ra các hạn chế, khuyết điểm cũng như nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm nhằm rút ra bài học kinh nghiệm cho Chi bộ. Từ đó, Chi bộ xác định phương hướng, các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 – 2022 tập trung vào các chỉ tiêu cụ thể như lãnh đạo Chi bộ tiếp tục được công nhận Chi bộ trong sạch vững mạnh, Viện 3 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, phát triển đảng viên đối với 2 đến 3 quần chúng, tự kiểm tra giám sát đối với 100% đảng viên giữ chức vụ…
Đoàn Chủ tịch trình bày Dự thảo Văn kiện Đại hội
Đoàn Chủ tịch Đại hội cũng đã điều hành phần thảo luận, đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Văn kiện và đóng góp ý kiến đối với dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ Viện cấp cao 3. Các ý kiến tham gia đóng góp đã đến từ các đ/c là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, các đ/c đảng viên kỳ cựu và cả đảng viên tuổi đời còn rất trẻ nhưng tất cả đều có nội dung thực sự thiết thực, đề xuất nhiều giải pháp để Chi bộ có thể có thêm các hoạt động sinh động, hiệu quả hơn trong thời gian tới.
Đ/c Lâm Quang Trường – Đảng viên Chi bộ Viện 3 tham gia thảo luận về Văn kiện Đại hội
Thay mặt Đảng ủy Viện cấp cao 3, đ/c Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy Viện cấp cao 3 đã phát biểu chỉ đạo Đại hội và biểu dương thành tích của Chi bộ Viện 3 đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017 – 2020 – trong đó nổi bật là kết quả công tác lãnh đạo Viện 3 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, được công nhận là Tập thể lao động xuất sắc 02 năm liên tiếp và được Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng thưởng cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối năm 2018. Trong thời gian tới, đ/c Phó Bí thư Đảng ủy tiếp tục đặt ra yêu cầu đối với Chi bộ Viện 3 là phải đặc biệt chú trọng lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc công tác chuyên môn, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; giáo dục mọi người nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; bảo đảm tính ổn định, thông suốt và hiệu lực của nền hành chính quốc gia trên địa bàn 23 tỉnh thành phía Nam.
Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy Viện cấp cao 3 phát biểu tại Đại hội
Sau khi thống nhất được nội dung Văn kiện, Đại hội đã tiến hành hoạt động bầu cử Ban chấp hành nhiệm kỳ mới theo đúng quy định. Kết quả bầu cử tại Đại hội đã thể hiện số phiếu tín nhiệm cao đối với Chi ủy nhiệm kỳ 2020 – 2022 gồm 03 ủy viên với các chức vụ cụ thể gồm: đ/c Bí thư Chi bộ Vũ Hồng Cường, đ/c Phó Bí thư Chi bộ Nguyễn Minh Sơn và Chi ủy viên Tô Mạnh Hà. 
Công tác bầu cử tại Đại hội
Chi ủy Viện 3 nhiệm kỳ 20202022  ra mắt Đại hội
Thay mặt Chi ủy nhiệm kỳ 2020 – 2022, đ/c  Bí thư Chi bộ Vũ Hồng Cường cũng đã tặng quà lưu niệm đối với đ/c Trần Thị Huệ - Chi ủy viên đã không tái cử Chi ủy nhiệm kỳ mới do nhận nhiệm vụ mới tại Văn phòng.
Sau khi Ban Thư ký Đại hội trình bày biên bản đại hội, toàn thể Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Viện 3 nhiệm kỳ 2020 – 2022 và giao nhiệm vụ cho Chi ủy nhiệm kỳ mới hoàn chỉnh toàn bộ Văn kiện và các thủ tục sau Đại hội để báo cáo Đảng ủy Viện cấp cao 3 chuẩn y theo đúng quy định.
Đảng viên trong Chi bộ đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.
Kết quả thành công của Đại hội Chi bộ Viện 3 nhiệm kỳ 2020 – 2022 đã thực sự trở thành tiền đề quan trọng để Chi bộ Viện 3 tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong năm 2020 với rất nhiều sự kiện trọng đại của Đảng, Nhà nước và ngành Kiểm sát như 45 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020), kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020), 05 năm thành lập Viện cấp cao 3 (01/6/2015 – 01/6/2020), 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 – 26/7/2020), 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2020) và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chử Thị Định – Viện 3