Chi tăng lương cơ sở từ ngày 1/7, sẽ khoảng hơn 59.000 tỉ đồng

BVPL - Thông tin về dự thảo Nghị định của Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở đến đâu và nguồn lực để thực hiện tăng lương từ ngày 1/7 tới đây, Thứ trưởng Bộ Tài chính và Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã trả lời báo chí tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4, chiều nay (5/5).

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, về nguồn lực để phục vụ cho chính sách tăng lương tối thiểu từ 1/7 sắp tới, Bộ Tài chính đã đề xuất với Chính phủ, Quốc hội bố trí đầy đủ nguồn lực để thực hiện việc tăng lương từ ngày 1/7. Con số chuẩn xác đến bây giờ là khoảng hơn 59.000 tỉ đồng.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi khẳng định, đảm bảo nguồn lực để chi trả tiền lương vào tháng 7 tới. Ảnh: Minh Nhật

Với nhu cầu khoảng 59.000 tỉ đồng, chúng tôi đã bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 là 12.000 tỉ đồng, còn 47.000 tỉ đồng được bố trí từ nguồn tăng thu dành cho cải cách tiền lương, trong đó, ngân sách địa phương là 27.000 tỉ, ngân sách trung ương là 20.000 tỉ đồng.

“Một lần nữa xin khẳng định, Chính phủ đã chủ động bố trí đầy đủ nguồn lực để phục vụ cho chính sách tăng lương tối thiểu và cải cách tiền lương 6 tháng cuối năm 2023.”- ông Chi nói.

Còn theo Thứ  trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng, phần Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trả lời dựa trên cơ sở Nghị quyết 69 của kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV đã thông qua về dự toán ngân sách năm 2023. Trong các phụ lục của Nghị quyết 69 nêu rất rõ nguồn, khoảng gần 60.000 tỉ đồng.

Nghị quyết 69 đã đăng tải đầy đủ toàn văn, kể cả các phụ lục về nguồn cải cách tiền lương. Còn về nội dung dự thảo Nghị định, theo nhiệm vụ được Chính phủ phân công, Bộ Nội vụ trong tháng 2 đã chủ động soạn thảo lấy ý kiến của các bộ, ngành, địa phương và đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (TTĐT) theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Trên cơ sở ý kiến của các bộ, ngành, địa phương và ý kiến của nhân dân qua Cổng TTĐT Chính phủ, trong tháng 4 vừa rồi, Bộ Nội vụ đã gửi Bộ Tư pháp thẩm định và trước ngày nghỉ lễ, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp thẩm định.

“Trên cơ sở thẩm định bằng báo cáo, thẩm định bằng văn bản của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ sẽ khẩn trương tiếp thu, giải trình các ý kiến Bộ Tư pháp thẩm định và sẽ trình Chính phủ trong tháng 5/2023 để thực hiện được từ 1/7/2023 điều chỉnh lương cơ sở từ 1,49 triệu lên 1,8 triệu đồng, tăng 20,8%.”- ông Thăng cho hay.

Minh Nhật