Chủ tịch nước phê chuẩn Hiệp định Tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và Uzbekistan

BVPL - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa ký Quyết định số 530/2023/QĐ-CTN phê chuẩn Hiệp định Tương trợ tư pháp về hình sự giữa nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và nước Cộng hòa Uzbekistan theo đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 185/TTr-CP ngày 5/5/2023.

Theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa ký Quyết định số 530/2023/QĐ-CTN phê chuẩn Hiệp định Tương trợ tư pháp về hình sự giữa nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và nước Cộng hòa Uzbekistan theo đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 185/TTr-CP ngày 5/5/2023.


Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam Lê Minh Trí và Viện trưởng Tổng Viện kiểm sát Uzbekistan Yuldoshev N.T ký Hiệp định Tương trợ tư pháp hình sự giữa hai nước tháng 11/2022. 

Hiệp định có hiệu lực sẽ tạo ra công cụ pháp lý quan trọng giúp cơ quan tư pháp hai nước giải quyết tốt các vụ án hình sự và là cơ sở pháp lý để bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của công dân mỗi nước; góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Uzbekistan.

Việc phê chuẩn Hiệp định cũng tiếp tục khẳng định chủ trương chủ động hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước ta, cụ thể hóa các cam kết quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực tư pháp hình sự, hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

P.V