'Chưa bao giờ thấy sợi dây chuyền to đến thế'

'Chưa bao giờ thấy sợi dây chuyền to đến thế'

Tưởng sợi dây chuyền nho nhỏ ai dè nó to tới 21 chỉ vàng nên Lê Quốc Hùng giật không đứt và bị tóm gọn. Tại tòa, tên cướp tròn mắt thú nhận rằng “chưa bao giờ thấy sợi dây chuyền to, giá trị đến thế”.

- Bị cáo giật không đứt sợi dây chuyền nên té xe và bị bắt đúng không?

- Dạ đúng tòa ơi..

- Sao lại không đứt?

- Tại nó to quá...

Thưa tòa, trước lúc ép xe máy vào giật, bị cáo nghĩ sợi dây ấy khoảng vài chỉ vàng là cùng, nào ngờ nó to quá cỡ, cầm cộm hết cả tay luôn (Hùng phân trần).

- To là to như thế nào?

- Thưa lúc đó bị cáo cũng chưa biết chính xác. Sau này, khi cơ quan điều tra hỏi cung, bị cáo mới biết sợi dây đó tới 21 chỉ vàng. Thú thật chưa bao giờ bị cáo thấy dây chuyền nào to và giá trị như thế cả.

Bị cáo dứt lời khiến các vị trong hội đồng xét xử cũng tủm tỉm cười.