Cụm thi đua số 10 ký kết giao ước và phát động phong trào thi đua

Thực hiện kế hoạch số 09 ngày 17/01/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác thi đua, khen thưởng của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020 và hướng dẫn số 31/HD-VKSTC ngày 10/9/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tổ chức và hoạt động của Cụm, Khối thi đua trong ngành Kiểm sát nhân dân, chiều ngày 21/02/2020 Cụm thi đua số 10 tổ chức hội nghị phát động, ký kết giao ước thi đua năm 2020.
Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2020
Tham dự hội nghị có đồng chí Vũ Việt Hùng, Vụ trưởng Vụ thi đua - khen thưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đại diện lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh là đơn vị thành viên của Cụm thi đua số 10; lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và Kiểm sát viên trung cấp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An.
Toàn cảnh hội nghị
Trong thời gian qua ngành Kiểm sát nhân dân nói chung và Cụm thi đua số 10 thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua của Đảng, nhà nước và của ngành; chú trọng đổi mới phong trào thi đua khen thưởng; phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trong ngành theo tư tưởng Bác Hồ về thi đua ái quốc. Qua đó đã tạo ra không khí thi đua sôi nổi, thiết thực, thực sự là động lực thúc đẩy toàn ngành Kiểm sát tập trung phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác của ngành, góp phần thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, xây dựng ngành trong sạch vững mạnh; góp phần tích cực trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương. Với những kết quả và thành tích đã đạt được, trong nhiều năm qua nhiều đơn vị và cá nhân trong Cụm đã được tặng thưởng các danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước, của ngành và của địa phương.
Đồng chí Vũ Việt Hùng, Vụ trưởng Vụ thi đua - khen thưởng VKSND tối cao phát biểu khai mạc hội nghị
Cụm thi đua số 10 thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao có 6 thành viên, gồm Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, trong đó Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An được chỉ định làm đơn vị Cụm trưởng năm 2020. Trên cơ sở đó, việc tổ chức hội nghị phát động và ký kết giao ước thi đua của Cụm thi đua số 10 có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng về tổ chức thực hiện các phong trào thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân.
Đồng chí Nguyễn Công Pha - Phó Viện trưởng phụ trách VKSND tỉnh Long An phát biểu khai mạc hội nghị
Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận và thống nhất các nội dung, tiêu chí cụ thể trong giao ước thi đua năm 2020 của Cụm thi đua số 10 trên tinh thần bám sát hướng dẫn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Theo đó các đơn vị thành viên sẽ tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội và các Bộ luật, Luật mới về công tác tư pháp; triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ công tác của ngành kiểm sát nhân dân năm 2020 với phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - thực chất, hiệu quả”, phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Kiểm sát nhân dân. Thực hiện đầy đủ các yêu cầu, chất lượng nhiệm vụ trong mỗi lĩnh vực, các nội dung của Chỉ thị công tác năm 2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; phấn đấu hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu công tác theo yêu cầu của Quốc hội và hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá công tác nghiệp vụ ngành Kiểm sát nhân dân, đặc biệt là các nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch, chương trình công tác của đơn vị đã đề ra trong năm 2020.
Đồng chí Trương Văn Nghị - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Long An trình bày nội dung Bản giao ước thi đua
Liên quan đến việc triển khai các phong trào thi đua và khen thưởng, các đơn vị thành viên tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua năm 2020 và các đợt thi đua ngắn hạn do Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các phong trào thi đua của trung ương và địa phương phát động; kịp thời phát hiện và đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao khen thưởng đột xuất đối với lãnh đạo, cán bộ, công chức và người lao động có thành tích xuất sắc trong các khâu công tác; tích cực bồi dưỡng và nhân rộng những điển hình tiên tiến trong từng đơn vị trên phạm vi toàn ngành.
Đại biểu tham dự
Sau khi thảo luận và thống nhất các nội dung của Bản giao ước thi đua, đại diện các đơn vị thành viên đã tiến hành ký kết giao ước và phát động phong trào thi đua năm 2020 của Cụm thi đua số 10, làm cơ sở để nâng cao chất lượng công tác tổ chức, thực hiện các phong trào thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân tại những đơn vị trực thuộc.
Việt An