Đại hội Chi bộ Viện 1 nhiệm kỳ 2022 – 2025; Phát huy triệt để “tư duy và hành động”.

Thực hiện Kế hoạch số 21-KH/ĐU ngày 28/3/2022 của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Kế hoạch số 211-KH/ĐU ngày 31/3/2022 của Đảng ủy Viện kiếm sát nhân dân cấp cao tại TP.HCM (Đảng ủy Viện cấp cao 3) về việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 – 2025. Sáng ngày 02/8/2022 tại Hội trường Viện cấp cao 3, Chi bộ Viện 1 đã long trọng tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Tùng – Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện cấp cao 3; các đồng chí đại diện cho chi ủy các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Viện cấp cao 3 và cùng 27 Đảng viên trong chi bộ.

Toàn cảnh Đại hội

Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết công tác chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, triển khai đẩy đủ các văn bản chỉ đạo của Đảng bộ cấp trên và kế hoạch công tác của ngành, của Viện cấp cao 3;  Chi bộ đã tổ chức cho cán bộ Đảng viên học tập quán triệt đầy đủ Chỉ thị, Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, của Đảng ủy cấp trên. Đặc biệt là quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 16/5/2016 của Bộ chính trị vầ đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Chi bộ Viện 1 xác định sinh hoạt chuyên đề là một trọng tâm của công tác Đảng, trong nhiệm kỳ 2020 – 2022 đã tổ chức sinh hoạt 09 chuyên đề trong đó có 02 chuyên đề được tổ chức tại Khu di tích chiến khu R và căn cứ cách mạng Xẻo Quít Đồng Tháp. Trong từng mỗi chuyên đề đều thu hoạch được những ý kiến đóng góp thẳng thắn, thiết thực và trách nhiệm của từng Đảng viên góp phần tạo ra nhiều giải pháp mới trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; giúp cho người đứng đầu cấp ủy thể hiện được vai trò Lãnh đạo toàn diện của mình, giúp cho Chi bộ luôn hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao.

Công tác bỏ và kiểm phiếu tại Đại hội

Không khí bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025 diễn ra trên tinh thần đoàn kết nhất trí cao; các quy trình được công khai dân chủ, chặt chẽ và nghiêm túc theo đúng các quy định của Đảng. Chi bộ đã tín nhiệm bầu ra được cấp ủy gồm 03 đồng chí: đồng chí Nguyễn Khánh Toàn Trưởng phòng 1 – Kiểm sát viên cao cấp là Bí thư, đồng chí Nguyễn Vi Dũng Phó trưởng phòng 2 – Kiểm sát viên cao cấp là Phó Bí thư, đồng chí Trương Ngọc Duy Ân – Kiểm sát viên trung cấp là ủy viên.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng – Bí thư Đảng ủy – Phó Viện trưởng viện cấp cao 3 phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đồng chí Nguyễn Văn Tùng – Bí thư Đảng ủy – Phó Viện trưởng viện cấp cao 3 nhấn mạnh trong nhiệm kỳ này các đồng chí phải phát huy triệt để ‘tư duy và hành động’ bởi lẽ chúng ta đang đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Học theo Bác là luôn phải có tư duy, phải có sáng tạo, và rồi gắn liền các tư duy sáng tạo đó vào phục vụ cho công việc hàng ngày của chính mình, đó cũng là góp phần thiết thực nhất cho sự hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của toàn cơ quan.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng ân cần chỉ dẫn thêm: “Tôi khuyên các đồng chí trong cấp ủy, hàng ngày dành ra một khoảng thời gian cho công tác Đảng. Chúng ta tiến hành rà soát các công việc cụ thể đã bám sát vào Nghị quyết của Chi bộ mình chưa, qua đó chúng ta thấy được những điều cần bổ sung thì tham mưu cho Đảng ủy cấp trên nhằm tạo ra nhiều sáng kiến phục vụ cho việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, tạo ra sự thi đua trong Đảng cũng là tạo ra được Chi bộ đoàn kết, trong sạch, vững mạnh”.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy Viện cấp cao 3, đồng chí Nguyễn Khánh Toàn – Bí thư Viện 1 đã thay mặt Chi bộ gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến sự quan tâm, cũng như những gợi ý mang tính sáng tạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy dành cho Chi bộ Viện 1. Đồng chí Toàn hứa sẽ cùng các Đảng viên trong chi bộ thực hiện đúng và đủ theo tinh thần chỉ đạo trên.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Bài, ảnh: Hoàng Ân - Văn phòng