Đại hội Chi bộ Viện 2 nhiệm kỳ 2022 – 2025; Với phương châm: “Đoàn kết – đổi mới, kỷ cương - trách nhiệm”.

Thực hiện Kế hoạch số 211-KH/ĐU ngày 31/3/2022 của Đảng ủy VKSND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh (Viện cấp cao 3), chiều ngày 08/8/2022 Chi bộ Viện 2 long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Đình Trung - Ủy viên BCH Đảng bộ Viện KSND tối cao, Viện trưởng Viện cấp cao 3; Đồng chí Nguyễn Văn Tùng – Bí thư Đảng ủy  - Phó Viện trưởng Viện cấp cao 3. Đại hội đã diễn ra trong không khí “Đoàn kết-đổi mới, kỉ cương-trách nhiệm”, ý chí quyết tâm xây dựng chi bộ Viện 2 trong sạch, vững mạnh, nêu cao ý thức trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, tích cực tham gia đóng góp vào thành công của Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội

Chi bộ viện 2 đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 Khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; thực hiện Quy định số 55-QĐi/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 Chi bộ Viện 2 đã triển khai và tổ chức thực hiện 10 chuyên đề xây dựng Đảng một cách thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức của từng Cán bộ, Đảng viên đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. Trong đó đặc biệt phải kể đến là việc tổ chức thành công hội nghị Chuyên đề Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên”. Kết quả sinh hoạt chuyên đề có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực về những quy định chuẩn mực đạo đức của người cán bộ, đảng viên trong chi bộ để nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ đối với công việc được giao. Toàn thể cán bộ, công chức, Đảng viên Chi bộ Viện 2 quyết tâm tiếp tục phấn đấu vì sự nghiệp bảo vệ công lý, bảo vệ pháp luật, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Qua đó, cán bộ, đảng viên có chuyển biến về nhận thức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đ/c Nguyễn Văn Tùng - Bí thư Đảng ủy tặng hoa chúc mừng Cấp ủy mới

Đại hội Chi bộ Viện 2 nhiệm kỳ 2022-2025 đã tín nhiệm bầu cấp ủy, bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ 2022 – 2025 gồm các đồng chí Cao Minh Trí - Viện trưởng Viện 2, Kiểm sát viên cao cấp giữ chức vụ Bí thư; Đồng chí Trần Đăng Ry - Phó trưởng phòng, Kiểm sát viên trung cấp giữ chức vụ Phó bí thư và Đồng chí Nguyễn Thị Quang Vinh - Kiểm sát viên trung cấp giữ chức vụ Ủy viên.

Đ/c Nguyễn Đình Trung - Ủy viên BCH Đảng bộ Viện KSND tối cao, Viện trưởng Viện cấp cao 3 phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đình Trung - Ủy viên BCH Đảng bộ Viện KSND tối cao, Viện trưởng Viện cấp cao 3 đánh giá cao kết quả đại hội và chúc mừng cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đồng chí yêu cầu Chi bộ Viện 2 tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, lãnh đạo đơn vị Viện 2 tập trung thực hiện đạt hiệu quả đạt vượt các chỉ tiêu nghiệp vụ của ngành, của Quốc hội, góp phần cùng cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Đồng chí yêu cầu cấp ủy chi bộ và các đảng viên phải xác định đây là một sự vinh dự và trách nhiệm đi kèm cũng nặng nề hơn. Trong việc chỉ đạo, quản lý, điều hành cần có sự bao quát, phân công cụ thể đối với từng đảng viên. Nhiệm kỳ vừa rồi Chi bộ đã sinh hoạt 10 chuyên đề, trong đó rất ý nghĩa cùng với các chi bộ khác đã làm tốt, đây là điểm sáng của Chi bộ và của Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Chi bộ cần tiếp tục duy trì, phát huy, tiếp tục đổi mới để sinh hoạt chuyên đề thật sự hiệu quả và gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, sâu hơn, ý nghĩa hơn, thiết thực hơn. Cần phát huy tinh thần dân chủ, kỷ cương, đổi mới và nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương cảu cán bộ đảng viên gắn với nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, gắn với công việc của Viện 2. Giai đoạn 4.0 cần được vận dụng trong quá trình làm việc. Đổi mới về phương thức lãnh đạo: Chi ủy, lãnh đạo Viện cần có sự phân công, phân nhiệm cụ thể, có kiểm tra, giám sát giữa Chi ủy và viện nghiệp vụ để không chồng lấn, kết hợp nhưng không chồng lần, để thể hiện sự rõ nét, không chồng lấn trong sinh hoạt chi bộ và chỉ đạo nghiệp vụ.

Đ/c Nguyễn Văn Tùng - Phó Bí thư Đảng ủy phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội

Đ/c Nguyễn Văn Tùng - Phó Bí thư Đảng ủy VC3 phát biểu ý kiến chỉ đạo: Về thành tựu của Viện 2 trong việc giải quyết đơn đề nghị kháng ;nghị giám đốc thẩm , tái thẩm, không để đơn tồn, giải quyết hết số lượng đơn do VKSNDTC chuyển giao. Cần phát huy hơn nữa vị trí, vai trò, trách nhiệm của Viện 2 trong giai đoạn sắp tới, thực hiện công tác đổi mới phương pháp lãnh đạo, quản trị cá nhân, các giải pháp nâng cao chất lượng của các khâu công tác. Học tập Bác về phương pháp làm việc khoa học, để áp dụng cho công việc hàng ngày và nhiệm vụ chính trị được giao. Cần nghiêm túc đánh giá những hạn chế, người đứng đầu cũng phải đổi mới trong phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, xây  dựng cơ sở đảng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên làm nhiệm vụ quan trọng ,lâu dài, tạo sự chuyển biến, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên và chi bộ trọng sạch, vững mạnh, đồng thời, Nghị quyết nhấn mạnh đến việc nâng cao sức chiến đấu của cơ sở Đảng, nêu ra 3 đổi mới quan trọng: đổi mới hoàn thiện cơ sở đảng, triển khai mô hình 4 tốt (Hoàn thành tốt nhiệm vụ chinh trị, chất lượng sinh hoạt tốt, đoàn két, kỷ luật tốt, cán bộ, đảng viên tốt) nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, đổi mới nâng cao rèn luyện, chất lượng Đảng viên, đưa ra khỏi đảng những đảng viên không đủ tư cách của Đảng, Chi bộ Viện 2 đã cập nhật trong báo cáo kết và phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ. Hạn chế: nguyên nhân, khách quan, chủ quan và giải pháp của từng nhiệm vụ, đề nghị đưa vào trong bảo cáo và nghị quyết của Đại hội. Đây là Đảng bộ duy nhất được đ/c Đảng ủy viên chỉ đạo hội nghị nên cần tiếp thu những ý kiến đóng góp này.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

 Bài: Quang Vinh - Chi ủy viên Chi bộ Viện 2

Ảnh: Hoàng Ân - Văn phòng