Đại hội Đảng bộ VKSND tối cao lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 27/8/2020, Đảng bộ VKSND tối cao đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Đại hội. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao chủ trì Đại hội.
Tham dự Đại hội có đại diện Ủy ban Kiểm tra, Ban Tổ chức thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Đồng chí Tạ Quang Khải, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, đồng chí Nguyễn Hải Trâm; đại diện các đoàn thể thuộc VKSND tối cao và các đại biểu đại diện cho 29 Chi bộ, Đảng bộ thuộc Đảng bộ cơ quan VKSND tối cao.
Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Trình bày Diễn văn khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao khẳng định, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ VKSND tối cao không ngừng phấn đấu, rèn luyện, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan lần thứ XXIV đề ra, góp phần xây dựng Đảng bộ VKSND tối cao ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Với phương châm "Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển", niềm tin, trách nhiệm của mỗi đảng viên trong Đảng bộ và ý chí quyết tâm xây dựng Đảng bộ VKSND tối cao trong sạch, vững mạnh; Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao đề nghị đại biểu tham dự Đại hội nêu cao ý thức trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội, góp phần xây dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.
Theo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ VKSND tối cao lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng ủy VKSND tối cao, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ VKSND tối cao đã thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, các nghị quyết của Quốc hội về công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm; thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về đấu tranh phòng, chống tham nhũng,… Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực giải quyết vụ việc hành chính, vụ việc dân sự, thi hành án,… đạt và vượt nhiều chỉ tiêu nghiệp vụ Quốc hội giao, góp phần bảo đảm yêu cầu pháp chế trong hoạt động tư pháp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, cơ quan, tổ chức và cá dân..
Đồng chí Sơn Minh Thắng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Đảng ủy VKSND tối cao đã chỉ đạo toàn Đảng bộ thực hiện thắng lợi nhiều chỉ tiêu công tác tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan nhiệm kỳ 2015 - 2020, như: 100% cán bộ, Đảng viên trong Đảng bộ được học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Trung ương, Đảng ủy Khối; 100% cấp ủy, Chi bộ, Ủy ban Kiểm tra xây dựng và sửa đổi quy chế làm việc; 100% Chi bộ sinh hoạt chuyên đề từ 04 kỳ trở lên. Đã bồi dưỡng, kết nạp 261 quần chúng ưu tú vào Đảng (vượt chỉ tiêu 34,5%) và tổ chức 03 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 582 quần chúng ưu tú (vượt chỉ tiêu 23,2%).
Đảng ủy đã thực hiện hiệu quả Quy chế làm việc, Quy chế phối hợp với Ban cán sự đảng; duy trì sinh hoạt đảng có nề nếp; từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề, gắn với đặc thù của từng đơn vị, bám sát vào nhiệm vụ chuyên môn, phục vụ tốt nhiệm vụ chuyên môn. Thường xuyên đổi mới biện pháp tổ chức, quán triệt, học tập nghị quyết, kế hoạch của Trung ương, Đảng ủy Khối phù hợp với đặc thù của cơ quan, đơn vị, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả theo hướng tăng cường trực tuyến. Làm tốt công tác tư tưởng chính trị và tham gia công tác tổ chức cán bộ.
Cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ chủ động, tích cực trong giải quyết xử lý các vụ án lớn về kinh tế, tham nhũng, được nhân dân đồng tình, ủng hộ; góp phần tăng cường, củng cố lòng tin của Đảng, nhân dân đối với ngành Kiểm sát. Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng và hoạt động của Ngành; quan tâm công tác tự đào tạo nâng cao bản lĩnh chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp, năng lực chuyên môn đối với cán bộ làm công tác Đảng, nhất là cán bộ Đảng chuyên trách.
Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao trình bày Diễn văn khai mạc Đại hội
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 của toàn Đảng bộ cơ quan. Đồng thời khẳng định, cán bộ, Đảng viên cơ quan VKSND tối cao là lực lượng nòng cốt làm công tác tham mưu trực tiếp cho Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao lãnh đạo, chỉ đạo việc hướng dẫn, áp dụng thống nhất pháp luật trong toàn Ngành. Đây cũng là lực lượng trực tiếp đấu tranh, giải quyết thành công nhiều vụ án lớn, án điểm, án đặc biệt nghiêm trọng do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.
Nhiều chỉ tiêu công tác của Ngành được Quốc hội giao hằng năm, năm sau đều cao hơn năm trước; đặc biệt, đầu năm 2020 trong điều kiện vừa thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, vừa triển khai các nhiệm vụ chính trị, nhưng ngành Kiểm sát đã triển khai, thực hiện có hiệu quả, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng. Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao cũng nêu một số kết quả nổi bật của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua, như: Thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, các nghị quyết của Quốc hội trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; về công tác tổ chức cán bộ; công tác tuyên truyền;…
Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội
Trong thời gian tới, dự đoán tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm tiếp tục diễn biến phức tạp, số lượng không giảm; trong khi đó, Đảng và Nhà nước yêu cầu ngành Kiểm sát phải tiếp tục nâng cao vai trò và trách nhiệm, bản lĩnh đấu tranh trong công tác phòng chống tội phạm; nhất là đối với tội phạm về tham nhũng chức vụ. Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí đề nghị toàn Đảng bộ thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
Về công tác xây dựng Đảng, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như Chương trình hành động đã đề ra. Tuy nhiên, cần tập trung vào một số nhiệm vụ có tính đột phá, đó là: Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Đảng; tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch; quan tâm các nhân tố mới có đạo đức và năng lực trình độ; làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giới thiệu nhân sự là cán bộ của Viện kiểm sát các cấp tham gia vào cơ quan lãnh đạo của Đảng ở cấp Trung ương và địa phương. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác, cán bộ Kiểm sát phải "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn" và lời dạy của đồng chí Hoàng Quốc Việt, Viện trưởng VKSND tối cao đầu tiên, cán bộ ngành Kiểm sát phải bản lĩnh, kỷ cương, trọng danh dự, tâm huyết với nghề, tinh thông về chuyên môn nghiệp vụ và có phẩm chất đạo đức “trong sáng như pha lê”.
Về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cần quán triệt, thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ chính trị của Ngành. Nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vai trò và trách nhiệm to lớn của ngành Kiểm sát trong tình hình mới; thực hiện có hiệu quả những yêu cầu và nhiệm vụ tăng thêm. Tiếp tục nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm, bản lĩnh cán bộ, đảng viên Viện kiểm sát trong sự nghiệp đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là đối với tội phạm tham nhũng, chức vụ.
Trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành, tăng cường, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và trong công tác nghiệp vụ; trọng tâm là xây dựng phần mềm quản lý “số hóa” tài liệu hồ sơ nghiệp vụ. Tích cực phối hợp với các cơ quan tư pháp và cơ quan hữu quan trong việc xây dựng và hoàn thiện thể chế và chế độ, chính sách cho Ngành. Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức cán bộ, thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết của Đảng về tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy, đồng thời với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Tăng cường công tác luân chuyển, biệt phái, điều động trong toàn Ngành để đào tạo, thử thách, rèn luyện tạo nguồn cán bộ có chất lượng cao.
Đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao nhiệm kỳ 2020 - 2025
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của Đảng bộ VKSND tối cao đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng thời, khẳng định, ý kiến phát biểu của đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao càng làm rõ hơn kết quả đạt được cũng như nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra đối với các tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ VKSND tối cao.
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy VKSND tối cao đã nỗ lực, cố gắng lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Chủ động phối hợp với lãnh đạo VKSND tối cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, động viên cán bộ, đảng viên nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
Đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ đề ra của Đảng bộ VKSND tối cao nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao khóa mới cần xây dựng và sớm hoàn thiện chương trình hành động, kế hoạch công tác; bàn kỹ các giải pháp và có lộ trình cụ thể để phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo VKSND tối cao khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra; đồng thời, nghiên cứu, thảo luận bổ sung và một số nhiệm vụ sau để tập trung thực hiện:
Đảng bộ cần đặc biệt coi trọng và làm thật tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xác định đây là nhiệm vụ hàng đầu để xây dựng Đảng bộ và cơ quan vững mạnh toàn diện. Đảng ủy và các cấp ủy cần phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định về nêu gương của Trung ương. Thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; giữ vững, phát huy hiệu quả vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Tăng cường hơn nữa sự phối hợp hiệu quả giữ Đảng ủy cơ quan với Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao; giữa các cấp ủy và lãnh đạo đơn vị. Nâng cao chất lượng Chi bộ; sinh hoạt Chi bộ phải gắn với sinh hoạt tư tưởng, sinh hoạt chuyên đề và gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần xây dựng Đảng bộ VKSND tối cao trong sạch, vững mạnh, đi vào thực chất. Trong sinh hoạt Chi bộ cần tăng cường đấu tranh phê bình và tự phê bình kịp thời để đem lại hiệu quả cao nhất.
Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí và đồng chí Sơn Minh Thắng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tặng hoa chúc mừng
Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao nhiệm kỳ 2020 - 2025
Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu 27 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã họp phiên thứ Nhất; bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 07 đồng chí và bầu Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy VKSND tối cao.
Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy,  Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao tặng hoa các đồng chí thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao tiếp tục được bầu làm Bí thư Đảng ủy VKSND tối cao nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao và đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua, khen thưởng được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Kim Sáu, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự VKSND tối cao tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy VKSND tối cao.
VKSNDTC - TG