Đảng bộ Viện cấp cao 3 tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm 2023

Thực hiện chương trình công tác Đảng năm 2023 và Kế hoạch số 325-KH/ĐU ngày 12/7/2023 của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm  và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2023.

Và lúc 14h00 ngày 26 tháng 07 năm 2023, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2023. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Trung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao, Bí thư Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, tham dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, các đồng chí lãnh đạo Viện cấp cao 3 và các đồng chí Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, đại diện BCH Công đoàn, BCH Chi đoàn Viện cấp cao 3, cấp ủy các chi bộ và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc cùng toàn thể đảng viên của đảng bộ. 

Đồng chí Nguyễn Đình Trung - Bí thư Đảng ủy Viện cấp cao 3 Tham dự và chỉ đạo hội nghị 

Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ, đồng chí Cao Minh Trí - Phó Bí thư Đảng ủy trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ  trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2023. Báo cáo đã nêu rõ những kết quả nổi bật trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đánh giá một cách toàn diện việc triển khai xây dựng các chương trình hành động, công tác phối hợp giữa Đảng ủy, Lãnh đạo Viện cấp cao 3 và các Bí thư Chi bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức; Công tác xây dựng Đảng; Công tác kiểm tra, giám sát; Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể,…Hội nghị đã nhất trí cao với bản Báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm 2023 của Đảng ủy Viện cấp cao 3.

Đồng chí Cao Minh Trí – Phó Bí thư Đảng ủy Viện cấp cao 3 trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2023

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến tham luận và trao đổi giải pháp trong công tác xây dựng đảng. Trên tinh thần trách nhiệm các đại biểu thẳng thắn chỉ ra những ưu điểm, những khó khăn hạn chế còn tồn tại trong công tác lãnh đạo của cấp ủy; đồng thời chia sẻ những giải pháp, kinh nghiệm nhằm tăng cường, phát huy hơn nữa uy tín, sức mạnh lãnh đạo của Đảng trong các mặt hoạt động đơn vị.

Đại diện các chi bộ (đồng chí chí Nguyễn Khánh Toàn – Bí thư Chi bộ Viện 1. Đồng chí Phạm Công Minh – Bí thư Chi bộ Viện 3) Trình bày báo cáo tham luận tại hội nghị 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Bí thư Đảng ủy ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến góp ý của đại biểu và đề nghị trong 6 tháng cuối năm, Đảng ủy và các chi bộ cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình, kế hoạch của năm 2023. Đó là: Chú trọng nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là các Chỉ thị, Nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về học tập làm  theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tăng cường đối thoại để nắm chắc tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên; các chi ủy nắm chắc nhiệm vụ trọng tâm mà đồng chí Viện trưởng Viện cấp cao 3 kết luận tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, để tập trung lãnh đạo các đơn vị hoàn thành tốt công tác chuyên môn nâng cao số lượng và chất lượng giải quyết án; Gắn công tác xây dựng đảng với công tác xây dựng ngành; Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác sinh hoạt Chi bộ; Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, chú trọng công tác phát triển đảng tại các chi bộ, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, quan tâm đời sống tinh thần, vật chất, điều kiện làm việc của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị.

Sau một buổi làm việc tập trung, nghiêm túc Hội nghị Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2023 của Đảng bộ Viện cấp cao 3 đã hoàn thành các nội dung chương trình theo dự kiến và kết thúc thắng lợi./.

                             Tin bài: Hải Long – Ảnh: Hoàng Ân