Đảng bộ Viện KSND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện số hóa trong công tác xây dựng Đảng với hình thức “Sổ tay Đảng viên điện tử”.

Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, lãnh đạo toàn diện và gắn bó mật thiết với nhân dân. Điều này đã được khẳng định tại Điều 4 Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2013. Với vai trò tiên phong, Đảng ta không ngừng phát triển lớn mạnh và luôn hoàn thiện theo nhu cầu phát triển của nhân dân, của xã hội. Hiện nay, với sự bùng nổ của nền khoa học trong lĩnh vực thông tin, Đảng ta đã chủ động nắm bắt và quyết liệt chỉ đạo việc số hóa, chuyển đổi số trong các hoạt động của các cấp Ủy, tổ chức Đảng. Cụ thể hóa chủ trương này, một số Đảng bộ đã tiên phong thực hiện việc số hóa “Sổ tay Đảng viên điện tử” như là một bước phát triển công nghệ thông tin cho phù hợp với thực tiễn hiện nay và trong tương lai. 

Thực hiện Kế hoạch số 135-KH/ĐUK ngày 05/9/2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc xây dựng, vận hành “Sổ tay Đảng viên điện tử” trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Kế hoạch số 211/KH-VKSTC ngày 15/12/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024; Đảng ủy Viện KSND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai thực hiện việc áp dụng “Sổ tay Đảng viên điện tử” tại đơn vị. Việc tiến hành được giao cho đồng chí Cao Minh Trí – Phó Bí thư Đảng ủy- Chánh Văn phòng chỉ đạo, bộ phận Công nghệ thông tin nghiên cứu, triển khai đồng loạt đến các cấp Ủy trực thuộc và Đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đ/c Cao Minh Trí - Phó Bí thư Đảng uỷ quán triệt về việc sử dụng Sổ tay Đảng viên điện tử

Sổ tay Đảng viên điện tử là giải pháp công nghệ giúp các Đảng viên thuận tiện trong việc học tập, tra cứu, tương tác với tổ chức Đảng trên máy tính và trên ứng dụng điện thoại thông minh. Phần mềm gồm các chức năng chính như: Sinh hoạt đảng; Học tập nghị quyết; Tin tức và truyền thông; Văn kiện, tư liệu; Quản lý văn bản và tiện ích. Tất cả đều được thiết kế khoa học và dễ sử dụng giống như một thư viện thu nhỏ. Bên cạnh đó, Sổ tay Đảng viên điện tử còn là một kênh cung cấp các thông tin Đảng chính thống và mới nhất. Thông qua Sổ tay Đảng viên điện tử các đảng viên sẽ dễ dàng tiếp cận các chủ trương, chính sách của Đảng cũng như chỉ đạo của cấp Ủy cấp trên. Ngoài các tiện ích về lịch công tác Đảng, Đảng viên có thể góp ý, phản hồi, kiến nghị, đề xuất để các cấp Ủy nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tư tưởng Đảng viên một cách hiệu quả.

Được sự phân công của Đảng ủy, ngày 20/6/2024, đồng chí Trương Vũ Tùng thay mặt bộ phận Công nghệ thông tin đơn vị đã triển khai phần mềm “Sổ tay Đảng viên điện tử” đến cấp Ủy, các Chi bộ trực thuộc. Hiện nay, việc sử dụng “Sổ tay Đảng viên điện tử” đã nhận được sự hưởng ứng và tương tác tích cực của toàn thể Đảng viên Viện kiểm sát cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đ/c Trương Vũ Tùng hướng dẫn cách truy cập và hướng dẫn sử dụng

Các Đảng viên cùng chia sẻ và tương tác trong phần mềm ứng dụng Sổ tay Đảng viên điện tử

Hoàng Ân – Văn phòng