Đảng ủy Viện cấp cao 3 đổi mới cách thức sinh hoạt cấp Ủy trong tình hình dịch covid-19

Từ cuối tháng 4/2021 đến nay, tình hình dịch Covid-19 tại TPHCM có những diễn biến phức tạp; có nhiều khu vực dân cư bị phong tỏa; toàn thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch. Trước tình hình đó, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Viện cấp cao 3) cũng đã thực hiện nghiêm túc làm việc giãn cách xã hội, đảm bảo các nguyên tắc phòng, chống dịch tại đơn vị. Chính vì vậy, vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Viện cấp cao 3 càng thể hiện rõ nét để bảo đảm các hoạt động được liên tục, thông suốt và đạt hiệu quả cao.
Trong bối cảnh này, để tiến hành các buổi sinh hoạt thường kỳ, Đảng ủy, các chi bộ cần phải có sự vận dụng linh hoạt cho phù hợp với điều kiện thực tế, một mặt đảm bảo các quy tắc phong dịch đồng thời thực hiện đúng quy định của Điều lệ Đảng. Bên cạnh sự chủ động, sáng tạo của từng chi bộ thì đòi hỏi phải có sự chỉ đạo kịp thời từ Đảng ủy để có thể triển khai những giải pháp nhằm duy trì nghiêm việc tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ, xây dựng kế hoạch, nội dung sinh hoạt gắn với thực hiện chỉ tiêu nghiệp vụ, công tác cán bộ, thi đua khen thưởng, tuyên giáo, hoạt động đoàn thể….và các quy định về công tác phòng, chống dịch.
Toàn cảnh Đảng ủy họp trực tuyến
Với chi bộ có tổ đảng (Chi bộ Văn phòng), cấp ủy chủ động họp bàn, thống nhất xây dựng dự thảo nghị quyết, chuẩn bị tài liệu sinh hoạt, phân công bí thư, phó bí thư, chi ủy viên chủ trì sinh hoạt tại mỗi tổ đảng, phân công mỗi tổ đảng xây dựng chuyên đề để đảng viên cùng thảo luận trong các buổi sinh hoạt trực tuyến, rút ngắn một số nội dung ít quan trọng, những vấn đề cần nghiên cứu sâu thì gửi văn bản hoặc qua hộp thư điện…để đảng viên đóng góp ý kiến. Tiếp nhận những ý kiến của đảng viên để hoàn thiện, ban hành nghị quyết chính thức của chi bộ...
Với những chi bộ không thể sinh hoạt theo tổ đảng hoặc không có tổ đảng (Chi bộ Viện 1, 2 ,3 4) thì cấp ủy thống nhất nội dung, xây dựng dự thảo nghị quyết chi bộ và gửi tới từng đảng viên bằng văn bản hoặc qua hộp thư điện tử, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề trực tuyến. Các đảng viên sẽ nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào dự thảo chương trình, nghị quyết của chi bộ và gửi phản hồi cho chi ủy cũng như thảo luận, đóng góp ý kiến tại các buổi sinh hoạt chuyên đề trực tuyến tại đơn vị. Chi ủy (hoặc bí thư) tổng hợp, xem xét các ý kiến đóng góp của đảng viên, sau đó ban hành nghị quyết của chi bộ...
Trong thời gian dịch diễn biến phức tạp, các chi bộ sinh hoạt định kỳ theo hình thức trực tuyến
Trước những yêu cầu giãn cách để phòng chống dịch, Đảng ủy Viện cấp cao 3, các chi bộ trực thuộc thực hiện việc trao đổi thông tin, tài liệu chủ yếu qua các ứng dụng như Zalo, hộp thư điện tử…để thông tin đến đảng viên. Nhiều chi bộ đính kèm các đường dẫn (link) bài viết của trang tin điện tử VKSND tối cao, trang tin điện tử của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương để đảng viên tự nghiên cứu. Với cách sinh hoạt này, phần nhiều đảng viên dành thời gian góp ý khá kỹ các văn bản, tài liệu, nhờ đó cơ bản nắm bắt được nội dung kiểm điểm công việc trong tháng trước và chương trình công tác tháng sau.
Trước bối cảnh làm việc giãn cách phòng chống dịch, trên một số nền tảng, ứng dụng (phổ biến là Zoom cloud meetings), các đảng viên có thể tham gia sinh hoạt tại nhà và về cơ bản vẫn có không khí như họp trực tiếp, như nghe phát biểu, được phát biểu, được nhìn thấy nhau, được biểu quyết… Tất nhiên, một số nội dung có tính chất nội bộ, như phổ biến các thông tin mật, về công tác nhân sự…, thì không được triển khai ở hình thức sinh hoạt này. Tuy nhiên, cách tổ chức sinh hoạt chi bộ theo hình thức này bước đầu gặp không ít khó khăn, hạn chế nhất định. Chẳng hạn, sự tập trung của các đảng viên trong cuộc họp trực tuyến có khi không cao; một số đảng viên chưa tích cực tham gia nghiên cứu tài liệu hoặc đóng góp cho dự thảo nghị quyết; trong nhiều trường hợp, đảng viên khó trình bày hết ý kiến của mình khi không phát biểu trực tiếp; cá biệt, có thể xảy ra việc chi bộ họp chưa sâu, để không thiếu kỳ sinh hoạt chứ nội dung, chất lượng ít được quan tâm…
Nhìn chung, trong tình hình đặc biệt của dịch bệnh, các đảng viên có ý thức chủ động thích nghi với các cách thức sinh hoạt mới; nhiều chi bộ tổ chức nghiêm túc, được đông đảo đảng viên đồng tình, hưởng ứng... Thậm chí, đảng viên ở một số chi bộ lần đầu ứng dụng công nghệ để sinh hoạt cảm thấy hào hứng, thú vị.
Việc đổi mới cách thức sinh hoạt định kỳ của Đảng ủy, các chi bộ trực thuộc là nhằm thực hiện vai trò lãnh đạo của cấp ủy đối với cơ quan, đơn vị theo các nguyên tắc của Đảng. Trong điều kiện hiện nay, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng đối với các hoạt động của cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ xây dựng Đảng cũng như nhiệm vụ phòng chống dịch, vai trò đó lại càng quan trọng hơn, tập trung hơn. Do đó, việc tổ chức các cuộc sinh hoạt định kỳ càng phải được quan tâm đúng mức. Tùy hoàn cảnh cụ thể của từng chi bộ, buổi sinh hoạt có thể giản lược một số yêu cầu nhưng nội dung, tính chất và nhất là các nguyên tắc thì phải được bảo đảm.
 
Lê Đông - Văn phòng