Đảng ủy Viện cấp cao 3 tổ chức Hội nghị triển khai một số công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy trong 06 tháng cuối năm 2022.

Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm và Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh (Viện cấp cao 3), vào lúc 14 giờ 00 ngày 10/5/2022, tại Phòng Khánh tiết, trụ sở Viện cấp cao 3 tại địa chỉ số 33 đường Hàn Thuyên, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đảng ủy Viện cấp cao 3 đã triệu tập Hội nghị triển khai một số công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy trong giai đoạn 06 tháng cuối năm 2022.
Toàn cảnh  Hội nghị
Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Viện cấp cao 3, đ/c Huỳnh Thị Ngọc Hoa – Phó Bí thư Đảng ủy Viện cấp cao 3 chủ trì Hội nghị đã phát biểu khai mạc Hội nghị, nhấn mạnh vị trí vai trò tầm quan trọng công tác kiểm tra của Đảng ủy trong việc thực hiện công tác lãnh đạo của Đảng ủy đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ Viện cấp cao 3, đồng thời quán triệt mục đích yêu cầu của việc tham gia thảo luận tại Hội nghị về giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả nhất các nội dung công tác kiểm tra giám sát của Đảng ủy trong thời gian còn lại của năm 2022 trong toàn Đảng bộ Viện cấp cao 3.
Trước khi Hội nghị tiến hành thảo luận, đ/c Nguyễn Gia Viễn – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Viện cấp cao 3 tóm tắt nội dung Chương trình số 203-Ctr/UBKT ngày 22/3/2022 về kiểm tra giám sát năm 2022 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Viện cấp cao 3 và một số định hướng cơ bản về hoạt động kiểm tra giám sát đã được Ban Thường vụ Đảng ủy thông qua đối với một số lĩnh vực, tổ chức Đảng và đảng viên để Hội nghị xem xét góp ý, thảo luận.
Các đại biểu tham gia thảo luận
Trên cơ sở nghiên cứu các tài liệu hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy cấp trên và các đặc điểm tình hình cụ thể tại đơn vị, các đ/c Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và đại diện Chi ủy các Chi bộ trực thuộc Viện cấp cao 3 đã tích cực phát biểu các ý kiến thảo luận, góp ý về việc xác định những lĩnh vực, những tổ chức Đảng và đảng viên cần được kiểm tra, giám sát cũng như đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả các nội dung đã được Đảng ủy xác định trong Chương trình 203-Ctr/UBKT ngày 22/3/2022 của Đảng ủy Viện cấp cao 3.
Trên cơ sở ghi nhận các ý kiến thảo luận, đ/c Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra đã giải đáp những vấn đề do các đại biểu đặt ra tại Hội nghị và kết luận thống nhất quan điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy đối với những vấn đề còn tranh luận chưa thống nhất giữa các đại biểu, đồng thời tiếp tục khẳng định công tác kiểm tra, giám sát của Đảng không được tùy nghi suy luận mà phải đảm bảo tuân thủ đúng các quy định Đảng đã được Đảng ủy các cấp hướng dẫn bằng các văn bản cụ thể.
Kết luận Hội nghị, đ/c Phó Bí thư Đảng ủy Huỳnh Thị Ngọc Hoa yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và đại diện Chi ủy các Chi bộ nhanh chóng triển khai các nội dung Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 phù hợp với đặc thù từng tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy Viện cấp cao 3 và đặc biệt nhấn mạnh nguyên tắc kiểm tra, giám sát không chỉ nhằm phát hiện, xử lý vi phạm mà phải tập trung vào việc chấn chỉnh việc chấp hành Điều lệ Đảng, quy định của ngành Kiểm sát và  phát hiện nguy cơ để phòng ngừa phát sinh vi phạm, góp phần giữ vững thành tích đã được Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao khen thưởng là “Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu 05 năm liên tục từ năm 2017 - 2021”.
Bài : Mạnh Hà – Ảnh:  Hoàng Lan