Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2022

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, Kế họạch số 555-KH/ĐU ngày 11/11/2019 của Đảng ủy VKSND Tối cao về đại hội Đảng các cấp trong đảng bộ VKSND tối cao tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngày 27/12/2019, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch số 132/KH/ĐU về việc tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2022; đồng thời thành lập các tiểu ban văn kiện, nhân sự, tổ chức, tuyên truyền và tổ giúp việc Ban thường vụ Đảng ủy để hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các chi bộ thực hiện công tác chuẩn bị Đại hội.
Đầu năm 2020, cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu nghiệp vụ của đơn vị, ổn định tổ chức Đảng, bộ máy chính quyền, đoàn thể, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc chuẩn bị các nội dung cho đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2020 – 2022.
Ngày 07/02/2020, Đảng ủy đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác chuẩn bị để các Chi bộ đảm bảo thực hiện các bước được chu đáo, đúng lộ trình, có chất lượng. Vào các ngày 17,18/02/2020 Ban Thường vụ Đảng ủy đã trực tiếp nghe các đồng chí Bí thư các chi bộ báo cáo kết quả công tác chuẩn bị các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ và đề án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2022. Thông qua kết quả kiểm tra, Đảng ủy đã chọn Chi bộ Văn phòng là chi bộ mẫu tổ chức đại hội vào ngày 19/02/2020, để các chi bộ còn lại rút kinh nghiệm đảm bảo tiến hành đại hội tại chi bộ đạt chất lượng.
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các chi bộ trực thuộc và sự chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy, tin rằng đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 sẽ thành công tốt đẹp, góp phần tiến tới đại hội Đảng bộ Viện cấp cao 3 nhiệm kỳ 2020 - 2025 dự kiến tổ chức trong quý II năm nay thành công tốt đẹp.